Đoàn thể

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐOÀN – HỘI VÀ PHONG TRÀO SINH VIÊN KHỐI ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG NĂM HỌC 2015 – 2016

Ngày 23/9/2016, Thành đoàn – Hội Sinh viên Thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn – Hội và phong trào sinh viên khối đại học, cao đẳng năm học 2015 – 2016.

Xem tiếp...

CHÙM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

LỄ HỘI CAMPING – LỄ HỘI DÀNH CHO SINH VIÊN VIỆT NAM

Xem tiếp...

LỄ RA QUÂN CHIẾN DỊCH MÙA HÈ THANH NIÊN TÌNH NGUYỆN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

Xem tiếp...

GIẢI VÔ ĐỊCH KARATEDO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN MỞ RỘNG

Ngày 14/5/2016, tại nhà thi đấu Trường Đại học Công đoàn, đã diễn ra Lễ khai mạc giải vô địch Karatedo Trường Đại học Công đoàn mở rộng 2016.

Xem tiếp...

GIẢI GIAO HỮU CẦU LÔNG CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN VÀ NGƯỜI LAO ĐỘNG TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2016

Ngày 10 tháng 01 năm 2016 Công đoàn Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức giải giao hữu cầu lông giữa các Tổ công đoàn trong toàn trường.

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THANH NIÊN – HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN THÁNG 3 NĂM 2017

Xem tiếp...

CHÙM TIN HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN THANH NIÊN, HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN TỪ NGÀY 25/10/2015 – 14/11/2015

Nhân dịp ngày 20/11 ngày tri ân Nhà giáo Việt Nam, ngày tôn vinh những người lái đò thầm lặng, Liên chi Đoàn - Liên chi Hội sinh viên khoa Xã Hội học Trường Đại học Công đoàn đã thực hiện chương trình thiện nguyện "Áo ấm cho em"

Xem tiếp...

ĐÊM HỘI TRĂNG RẰM NĂM 2015 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Xem tiếp...

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁCĐOÀN, HỘI VÀ PHONG TRÀOTHANH NIÊN SINH VIÊN NĂM HỌC 2014 – 2015

Trong 2 ngày 8 và 9 tháng 9 năm 2015, Thành đoàn, Thành Hội thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác Đoàn, Hội và phong trào thanh niên sinh viên năm học 2014 – 2015; triển khai các nhiệm vụ năm học 2015 - 2016.

Xem tiếp...

Top