Tin Khác

KHOA XÃ HỘI HỌC

 

KHOA XÃ HỘI HỌC

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 311 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 0243.5330219

Email:            Kxhh@dhcd.edu.vn 

 

2. Giới thiệu chung

 

Ngày 16/6/1997, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động Việt Nam ra Quyết định số 787/TLĐ - thành lập Khoa Xã hội học. Ngày 29/4/1998 Bộ GD-ĐT ra Quyết định số 902//QĐBGD&ĐT/ĐH - cho phép trường Đại học Công đoàn đào tạo cử nhân Xã hội học.

Hiện nay, Khoa đã và đang đào tạo được 21 khóa sinh viên chính quy và 4 khóa cao học; 17 khóa đã ra trường với hơn 2000 sinh viên. Nhiều sinh viên tốt nghiệp ra trường đang làm việc trong trong các tổ chức, cơ quan thuộc hệ thống chính trị từ Trung ương đến địa phương; các tổ chức kinh tế, xã hội; các trường Cao đẳng và Đại học; các trung tâm, Viện, tổ chức phi chính phủ trong và ngoài nước; Liên đoàn Lao động các tỉnh thành phố trên cả nước.

Khoa Xã hội học hiện có 10 cán bộ giảng viên. Đội ngũ cán bộ giảng dạy và nghiên cứu khoa học được đào tạo cơ bản, có năng lực chuyên môn tốt đảm bảo hoàn thành tốt nhiệm vụ đào tạo, bồi dưỡng và nghiên cứu khoa học được giao.  

Đội ngũ cán bộ giảng viên và sinh viên Khoa Xã hội học luôn tích cực đẩy mạnh  hoạt động nghiên cứu khoa học. Cán bộ giảng viên trong khoa đã thực hiện và tham gia nhiều đề tài cấp cơ sở, cấp bộ, cấp nhà nước. Ngoài ra, Khoa còn phối hợp với nhiều Trung tâm, Viện nghiên cứu trong cả nước thực hiện nhiều nghiên cứu về các lĩnh vực Kinh tế, Văn hoá và Xã hội khác nhau. Giảng viên trong Khoa luôn tích cực viết bài đăng trên các tạp chí chuyên ngành, tập trung viết giáo trình. Hoạt động nghiên cứu khoa học trong sinh viên cũng không ngừng được nâng cao cả về số lượng và chất lượng. 

3. Ban Chủ nhiệm khoa

Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa: PGS.TS Hoàng Thị Nga

                                                             Email: ngaht@dhcd.edu.vn

 

4. Trợ lý đào tạo: Trần Thị Bích Thủy

                                  Điện thoại: 0907754688

                                  Email: Thuyttb@dhcd.edu.vn 

5. Cố vấn học tập: ThS Vũ Yến Hà

                       Điện thoại: 0912209091;

                              Email: yenvy@dhcd.edu.vn

 6. Chức năng, nhiệm vụ

- Đào tạo cử nhân khoa học ngành Xã hội học

- Đào tạo thạc sỹ ngành Xã hội học.

- Nghiên cứu khoa học và đào tạo ngắn hạn, văn bằng hai góp phần phục vụ công cuộc công nghiệp hóa, hiên đại hóa đất nước

7. Đào tạo

7.1 Cử nhân

- Mã tuyển sinh: 7310301

- Khối thi: A01, C00, D01

- Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiệp THPT, cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú.

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Xã hội học

- Kết quả đào tạo: Từ năm 1997 đến tháng 9/2018,  Nhà trường đã và đang đào tạo được 21 khóa với trên 2.000 sinh viên.

- Mục tiêu đào tạo: Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến thức cơ bản về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức xác hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng.

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 450 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và các cơ quan đơn vị khác với khả năng tham gia tư vấn cho việc quản lý đơn vị.

7.2 Thạc sỹ

- Môn thi: Triết học Mác Lênin, Lịch sử Xã hội học và Xã hội học, Tiếng Anh

- Đối tượng tuyển sinh:

- Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học đúng chuyên ngành dự thi (Cử nhân thuộc khối ngành Xã hội học ) không phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi;

Thí sinh có bằng tốt nghiệp đại học ngành phù hợp và ngành gần với chuyên ngành dự thi (Cử nhân thuộc khối ngành Nhân học; Cử nhân báo chí; Cử nhân Công tác xã hội) phải học bổ sung kiến thức trước khi dự thi.

 + Chương trình học bổ sung kiến thức:

 

Xã hội học

1. Xã hội học đại cương

2

2. Lịch sử xã hội học

3

3. Phương pháp nghiên cứu XHH

3

4. Xã hội học nông thôn

2

5. Xã hội học đoàn thể

2

6. Xã hội học tôn giáo

2

7. Xã hội học gia đình

2

8. Xã hội học văn hóa

2

 

(Căn cứ bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm, số học phần và số tín chỉ cần học bổ sung do Hiệu trưởng quyết định)

- Văn bằng tốt nghiệp đại học và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được công chứng tiếng Việt và nộp kèm theo văn bản công nhận của Cục Khảo thí và Kiểm định chất lượng giáo dục (thông tin về đăng ký công nhận văn bằng do nước ngoài cấp xem tại http://cchc.moet.gov.vn , mục Khảo thí & KĐCL)

- Thí sinh đăng ký dự thi có bằng tốt nghiệp đại học loại khá trở lên có chuyên ngành tốt nghiệp đúng hoặc phù hợp với chuyên ngành được đăng ký dự thi ngay sau khi tốt nghiệp;

- Những trường hợp còn lại thí sinh phải có ít nhất một năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực chuyên môn phù hợp với chuyên ngành dự thi, kể từ ngày ký Quyết định công nhận tốt nghiệp đại học đến ngày nộp hồ sơ dự thi.

- Có lý lịch bản thân rõ ràng (không trong thời gian bị thi hành kỷ luật từ cảnh cáo trở lên) 

- Có đủ sức khoẻ để học tập

- Nộp hồ sơ đầy đủ, đúng thời hạn theo qui định của Trường đại học Công đoàn.

- Thời gian đào tạo: 2 năm

- Bằng tốt nghiệp: Thạc sỹ Xã hội học

- Mục tiêu đào tạo: Có phẩm chất chính trị và đạo đức nghề nghiệp, có ý thức phục vụ Tổ quốc và nhân dân, có sức khỏe và năng lực giao tiếp xã hội. Nắm vững phương pháp luận và kiến thức về xã hội học, có kỹ năng thực hành nghề nghiệp.

- Về kiến thức - kỹ năng: Học viên tốt nghiệp có khả năng vận dụng kiến thức xác hội học góp phần vào việc nghiên cứu, giải quyết các vấn đề xã hội trong các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội, an ninh và quốc phòng.

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 550 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Học viên tốt nghiệp có thể làm việc tại các đơn vị sản xuất kinh doanh và các cơ quan đơn vị khác với khả năng tham gia tư vấn cho việc quản lý đơn vị.

7.3 Chứng chỉ

 

 

8. Thành tích, khen thưởng

 

 

Tin liên quan
Top