Tin Khác

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

 

KHOA CÔNG TÁC XÃ HỘI

1. Thông tin liên hệ

-         Địa chỉ liên hệ:    Phòng 303 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

-         Số điện thoại:      (024)35817080

-          Email:                   kctxh@dhcd.edu.vn

2. Đặc điểm tình hình

Khoa công tác xã hội, trường Đại hoc Công đoàn được thành lập từ năm 2003  theo quyết định số 5239/QĐ/BGD&ĐT-ĐH&SĐH ngày 29/9/2003 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, về việc cho phép tường Đại học Công đoàn mở ngành Công tác xã hội trình độ đại học, hệ chính qui từ khoá tuyến sinh 2003-2004. Cùng với thời điểm đó, Đoàn Chủ tịch Tổng liên đoàn lao động VN ra Quyết định số 2385/QĐ-TLĐ ngày 9/12/2003 về việc thành lập khoa Công tác xã hội thuộc trường Đại học Công đoàn. 

Phát huy vai trò của trường Đại học Công đoàn với hơn 70 năm xây dựng và phát triển, đơn vị vinh dự  được Bác Hồ 5 lần về thăm, Khoa công tác xã hội đã, đang và sẽ tiếp bước truyền thống hào hùng của nhà trường, không ngừng hoàn thiện, đổi mới nội dung và phương pháp giảng dạy  nhằm phát triển công tác xã hội trở thành một nghề ở Việt Nam. Xây dựng đội ngũ cán bộ giảng viên đủ về số lượng, đạt yêu cầu về chất lượng gắn với phát triển hệ thống cơ sở cung cấp dịch vụ công tác xã hội tại các đơn vị mà khoa đã hợp tác. Điều đó góp phần  vào việc xây dựng hệ thống an sinh xã hội tiên tiến theo tinh thần của  đề án 32  được Thủ Tướng chính phủ ban hành về phát triển nghề công tác xã hội giai đoạn 2010-2020.

3. Ban Chủ nhiệm khoa

  • Trưởng khoa: PGS.T.S. Đỗ Thị Vân Anh

                                 Email: vananhdt@dhcd.edu.vn

  • Phó trưởng khoa: T.S Lê Thị Thúy Ngà

                                        Email: ngalt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

Cùng với sự phát triển trong công tác đào tạo của trường Đại học Công đoàn, khoa Công tác xã hội đã và đang thực hiện tốt các chức năng và nhiệm vụ được lãnh đạo nhà trường phân công. Cụ thể như sau:

-         Công tác đào tạo: Đào tạo đại học, hệ vừa làm vừa học về lĩnh vực công tác xã hội ( hoạt động trợ giúp cho những nhóm yếu thế trong xã hội: Ma túy, mai dâm,, người khuyết tật, người có HIV, trẻ em, phụ nữ, nhóm người nghèo...)

-         Tổ chức tập huấn và cấp chứng chỉ trong hoạt động CTXH theo nhu cầu xã hội ( Phòng chống buôn bán người, xâm hại phụ nữ và trẻ em, truyền thông nâng cao nhận thức  trong bình đẳng giới, sức khỏe sinh sản, bạo lực học đường, sức khỏe tâm thần...)

-         Hợp tác nghiên cứu với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước về một số lĩnh vực: Phát triển cộng đồng, xóa đói giảm nghèo, biến đổi khí hậu, xây dựng nông thôn mới...

-         Cung ứng  dịch vụ sản phẩm cho các nhóm xã hội đặc thù: Trẻ em chậm phát triển trí tuệ, nạn nhân của buôn bán người, nạn nhân bị xâm hại, chăm sóc người cao tuổi, công tác xã hội trong bệnh viện...

-         Đào tạo ngắn hạn cho các lớp về: Kỹ năng vận động chính sách, kỹ năng lập kế hoạch, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng làm việc nhóm, kĩ năng tham vấn, kỹ năng thuyết trình, kỹ năng quản trị bản thân...

-         Nghiên cứu và biên soạn  giáo trình, đề cương chi tiết các môn học theo tín chỉ ngành Công tác xã hội

5. Thành tích - khen thưởng

5.1. Thành tích trong đào tạo

Từ khi trường Đại học Công đoàn đi vào đào tạo theo hệ thống tín chỉ (năm   2007), chất lượng dạy và học của nhà trường nói chung và của khoa công tác xã hội nói riêng được củng cố và có sự tiến  bộ rõ rệt.  Đến nay, khoa công tác xã hội đã đào tạo sang  khóa  thứ 14 với gần 1760 sinh viên, trong đó có 13 sinh viên thuộc nước bạn Lào, 51 sinh viên là CNLĐ và cán bộ Công đoàn được các Liên đoàn lao động, công đoàn ngành và các doanh nghiệp cử đi học, 223 cán bộ thuộc ngành Lao động Thương binh & Xã hội tỉnh Hà Nam và thành phố Hà Nội. Khoa CTXH có 10 khóa đã tốt nghiệp với hơn 1153 cử nhân công tác xã hội. Thống kê sơ bộ cho thấy, sau hơn 10 năm đào tạo, gần 80% cử nhân CTXH  được đào tạo tại trường Đại học Công đoàn đã có việc làm trong các đơn vị, cơ quan, tổ chức khác nhau trong xã hội. Điều  đó đã khẳng định uy tín và chất lượng đào tạo của khoa CTXH trường Đại học Công đoàn trong hệ thống các trường Đại học trên phạm vi cả nước

5.2. Thành tích trong nghiên cứu khoa học

Cùng với thực hiên nhiệm vụ giảng dạy, công tác nghiên cứu khoa học  và biên soạn giáo trình của khoa cũng luôn được chú trọng.  Hiện tại, khoa công tác xã hội đã xuất bản 05 cuốn giáo trình phục vụ cho công tác đào tạo chuyên ngành CTXH ở các cấp độ khác nhau.

·        Giáo trình Nhập môn công tác xã hội (hệ chính quy)

·        Giáo trình Hành vi con người và môi trường xã hội (hệ chính quy)

·        Giáo trình CTXH với nhóm lao động yếu thế (trình độ cao đẳng nghề)

·        Giáo trình Tâm lý học xã hội (dành cho sinh viên Lào)

·        Giáo trình CTXH với người lao động (hệ chính quy)

Ngoài ra, khoa CTXH hiện có hơn 20 đầu sách tham khảo, các giáo trình thuộc chuyên ngành đào tạo do các cơ sở khác phát hành. Đây là nguồn tài liệu bổ ích phục vụ cho giảng viên và sinh viên trong công tác giảng dạy, nghiên cứu và học tập

Bên cạnh việc hoàn thành nhiệm vụ nghiên cứu khoa học của nhà trường, cán bộ giảng viên trong khoa đã và đang tham gia nhiều  đề tài khoa học cấp nhà nước và cấp bộ.

·        Tham gia đề tài khoa học cấp Nhà nước: 03

·        Tham gia đề tài khoa học cấp Bộ: 08

·        Tham gia đề tài khoa học cấp cơ sở: 21

Ngoài ra, các thành viên trong khoa còn công bố hàng chục bài viết khoa học có chất lượng, đăng tải trên các tạp chí nghiên cứu có uy tín. Tích cực tham gia  các hội thảo khoa học trong nước và quốc tế  về chuyên ngành đào tạo, qua đó quảng bá thương hiệu, hình ảnh và góp phần nâng cao vị thế của trường Đại học Công đoàn nói chung, khoa CTXH nói riêng trong môi trường giáo dục hiện nay

5.3. Thành tích trong hợp tác đối ngoại

 

Năm 2015, khoa công tác xã hội tổ chức thành công ngày Công tác xã hội thế giới; thu hút sự quan tâm và tham gia đóng góp ý kiến của  lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc Hội, Chính Phủ cùng nhiều nhà khoa học trong nước và quốc tế. Đây là sự kiện quan trọng, ghi dấu ấn trong tiến trình phát triển về năng lực chuyên môn của khoa công tác xã hội – Trường Đại học Công đoàn

Hiện nay, khoa công tác xã hội đã và đang hợp tác hiệu quả với các tổ chức trong và ngoài nước thuộc lĩnh vực công tác xã hội.

-          Hợp tác trong nước:  Khoa công tác xã hội  thuộc mạng lưới các cơ sở  đào tạo về công tác xã hội ở Việt Nam;  Thành viên của tổ chức phát triển nghề Công tác xã hội; trao đổi và hợp tác công việc với Cục Bảo trợ xã hội; Cục dạy nghề - Bộ LĐTB&XH;

 

-          Hợp tác quốc tế: Khoa công tác xã hội có mối quan hệ hợp tác với trường đại học  South Carolina Hoa Kỳ trong việc trao đổi chuyên môn nghiệp vụ. Ngoài ra, khoa công tác xã hội còn là đối tác của các tổ chức quốc tế tại Việt Nam như UN Woman; Action Aid; Save Children…..

 

 

Tin liên quan
Top