Tin Khác

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

 THÔNG TIN CHÍNH THỨC

ĐẢNG BỘ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

DANH SÁCH BCH ĐẢNG BỘ NHIỆM KỲ 2020 -2025

Xem ở đây

 

 

2

 PHÂN CÔNG BAN THƯỜNG VỤ, BAN CHẤP HÀNH

Xem ở đây

 

 

3

QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA ĐẢNG ỦY

Xem ở đây

 

 

4

 QUI CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBKT ĐẢNG UỶ

Xem ở đây

 

 

5

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI 23

Xem ở đây

 

 

* 19 ĐIỀU ĐẢNG VIÊN KHÔNG ĐƯỢC LÀM Xem ở đây

Tin liên quan
Top