Tin Khác

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 THÔNG TIN CHÍNH THỨC

CÔNG ĐOÀN TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

 

 

STT

NỘI DUNG

GHI CHÚ

1

NGHỊ QUYẾT ĐHCD TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Xem ở đây

2

QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Xem ở đây

3

QUY CHẾ PHỐI HỢP HT-CĐ NHIỆM KỲ 2017-2022

Xem ở đây

4

PHÂN CÔNG CÔNG TÁC BCH CÔNG ĐOÀN NHIỆM KỲ 2017-2022

Xem ở đây

5

DANH SÁCH BAN THANH TRA NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2020-2022

Xem ở đây

6

DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2017-2022

Xem ở đây

7

DANH SÁCH UB KIỂM TRA NHIỆM KỲ 2017-2022

Xem ở đây


 

Tin liên quan
Top