Tin Nổi bật

KHOA TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ: Phòng 309 nhà B, Trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.8571707

Email: ktcnh@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu

2.1. Mô tả tổng quan về Khoa

Khoa Tài chính - Ngân hàng thành lập ngày 15/03/2006 với chức năng, nhiệm vụ chính là nghiên cứu khoa học và đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trình độ Đại học ngành Tài chính - Ngân hàng; đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, kết hợp nghiên cứu khoa học và giảng dạy để nâng cao chất lượng đào tạo, giải quyết các vấn đề chuyên môn nghiệp vụ trên cả góc độ lý luận và thực tiễn.

2.2. Sứ mạng

Khoa Tài chính - Ngân hàng Trường Đại học Công Đoàn là cơ sở đào tạo nguồn nhân lực Tài chính - Ngân hàng (TCNH) chất lượng cao cho xã hội, với phương pháp và chất lượng đào tạo không ngừng được đổi mới và ngày càng hoàn thiện, khẳng định uy tín đối với thị trường lao động trong nước và khu vực, cung cấp cho xã hội các sản phẩm đào tạo và nghiên cứu khoa học chất lượng cao, đào tạo cử nhân TCNH có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức, văn hóa và năng lực nghề nghiệp, thích ứng với điều kiện môi trường luôn thay đổi và hội nhập.

2.3. Mục tiêu đào tạo

Đào tạo cử nhân ngành TCNH có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khoẻ, có tinh thần say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn và kỹ năng thực hành, đáp ứng các yêu cầu cần thiết của người lao động trong nền kinh tế thị trường theo hướng hội nhập; Vận dụng thành thạo kiến thức hiện đại về tài chính - tiền tệ để phân tích, đánh giá biến động của thị trường tài chính, ngân hàng và tình hình tài chính doanh nghiệp; Có kỹ năng phân tích, dự báo và lập kế hoạch tài chính doanh nghiệp; Hiểu và thực hành tốt các nghiệp vụ kinh doanh cơ bản của ngân hàng; Nắm vững các chính sách về thuế, tài chính công, thu chi ngân sách.

2.4. Tầm nhìn

Khoa Tài chính - Ngân hàng phấn đấu trở thành một trung tâm đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín về lĩnh vực TCNH trong cả nước, tiến tới được thừa nhận trong khu vực và quốc tế. Khoa phấn đấu đến năm 2030 trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín, chất lượng cao về lĩnh vực TCNH, đáp ứng tốt các yêu cầu kiểm định và đánh giá xếp hạng trong nước; Đến năm 2050, được xếp hạng  khu vực Châu Á về đào tạo và nghiên cứu về Tài chính - Ngân hàng, được các tổ chức, doanh nghiệp, hiệp hội nghề nghiệp uy tín trong nước và quốc tế thừa nhận.

2.5. Về cơ cấu tổ chức và đội ngũ giảng viên

a) Về cơ cấu tổ chức:

1. Chi bộ Đảng

    Bí thư

TS. Hoàng Thị Minh Châu

0977.952.270

chauhm@dhcd.edu.vn

 

    Phó Bí thư

ThS. Nguyễn Thị Toàn

0914.363.576

toannt@dhcd.edu.vn

 

   Chi ủy viên

ThS.Trần Đình Vân

0978.999.405

vantd@dhcd.edu.vn

 

2. Lãnh đạo Khoa

Phụ Trách khoa

TS. Trần Thế Lữ

lutt@dhcd.edu.vn 

 

P. Trưởng khoa

TS. Nguyễn Thị Hạnh

0904.411.919

hanhnt@dhcd.edu.vn

3. Tổ Công đoàn

    Tổ trưởng

TS. Đinh Thị Ngọc Mai

0988.369.689

maidtn@dhcd.edu.vn

 

    Tổ phó

ThS. Lê Thị Thu Trang

0946.861.235

 

4. Giáo vụ khoa

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Thanh Phong

0989.411.896

phongnt@dhcd.edu.vn

 

5. Cố vấn học tập

 

 

 

 

 

TS. Phạm Thị Mỹ Linh

0989.089.056

linhptm@dhcd.edu.vn

 

  

 DANH SÁCH HỘI ĐỒNG KHOA TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

(Ban hành kèm theo Quyết định số 293/QĐ-ĐHCĐ ngày 04 tháng 3  năm 2021

của Hiệu Trưởng Trường Đại học Công đoàn)

TT

Họ và tên

Chức vụ/đơn vị

Chức vụ

1

TS. Hoàng Thị Minh Châu

Trưởng khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Công đoàn

- Chủ tịch Hội đồng

2

TS. Nguyễn Thị Hạnh

Phó Trưởng khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Công đoàn

- Phó Chủ tịch

3

ThS. Trần Đình Vân

Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên, Thư ký

4

ThS.Lê Thị Thu Trang

Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Thị Toàn

Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên

6

TS. Đinh Thị Hòa

Giảng viên khoa Tài chính ngân hàng – Trường Đại học Công đoàn

- Ủy viên

7

PGS,TS. Mai Thanh Quế

Phó Giám đốc Học viện Ngân hàng

- Ủy viên

8

ThS. Phạm Quang Doanh

Giám đốc Ngân hàng VIB – CN Đào Tấn

- Ủy viên

9

Bà Nguyễn Thị Luận

Giám đốc PGD Trung Kính – Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (SHB)

- Ủy viên

   (Danh sách gồm có 9 người)

b) Về đội ngũ giảng viên giảng dạy ngành Tài chính - Ngân hàng:

Đội ngũ giảng viên tham gia đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng của Trường, bao gồm: Cán bộ, giảng viên của Khoa và giảng viên cơ hữu thuộc các đơn vị trong Trường, là những viên chức có trình độ chuyên môn thuộc lĩnh vực TCNH và lĩnh vực liên quan, có các kỹ năng sư phạm, có kinh nghiệm thực tiễn, có phương pháp giảng dạy trình độ đại học đáp ứng yêu cầu theo quy định.

Tính đến cuối năm 2020, Trường có 34 giảng viên tham gia giảng dạy trình độ đại học ngành TCNH trong đó có 9 giảng viên có trình độ tiến sĩ (26,5%), 25 giảng viên có trình độ thạc sĩ. Số lượng giảng viên giảng dạy ngành TCNH quy đổi là 43 giảng viên. Tỉ lệ sinh viên trên giảng viên quy đổi của chương trình đào tạo ngành TCNH là 24,18 sinh viên/giảng viên.

2.6. Về Quy mô sinh viên trình độ đại học, hệ chính quy

Số liệu thống kê tháng 12/2020 Khoa Tài chính - Ngân hàng đang quản lý và đào tạo  1.040 sinh viên.

2.7. Ví trí việc làm của sinh viên sau khi tốt nghiệp

Sinh viên tốt nghiệp ngành TCNH có thể làm việc tại các ngân hàng thương mại, các doanh nghiệp, công ty chứng khoán, công ty bảo hiểm, cơ quan thuế, kho bạc, Ngân hàng Nhà nước, tham gia giảng dạy các môn học chuyên ngành TCNH tại các trường đại học, cao đẳng.

3. Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành Tài chính - Ngân hàng

Chương trình đào tạo trình độ đại học ngành TCNH có mã ngành 7340201 thuộc lĩnh vực Kinh doanh và quản lý, nhóm ngành Tài chính - Ngân hàng - Bảo hiểm. Khoa bắt đầu tuyển sinh khoá 1 từ năm 2006. Chương trình đào tạo ngành TCNH được thực hiện trong 4 năm.

Qua các khoá đào tạo, Hội đồng khoa học ngành TCNH thường xuyên theo dõi, thăm dò lấy ý kiến chuyên gia, có phân tích đánh giá với quan điểm cải tiến bổ sung chương trình đào tạo nhằm nâng cao chất lượng. Đặc biệt là nhằm tăng cường hiểu biết, kiến thức thực tế của sinh viên TCNH trong tương lai, chương trình đào tạo luôn cập nhật kiến thức mới, thời lượng thực hành, kiến tập, thực tập tại cơ sở của người học dần được bổ sung. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song được sự quan tâm và ủng hộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Lãnh đạo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Đảng ủy, Hội đồng Trường, Ban Giám hiệu cùng cán bộ, giảng viên các khoa, phòng, bộ môn, Khoa Tài chính - Ngân hàng đã hoàn thành tốt được nhiệm vụ đề ra, quy mô và chất lượng đào tạo ngành TCNH ngày càng được nâng cao.

4. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ

4.1. Thực hiện nhiệm vụ đào tạo

Hiện nay Khoa Tài chính - Ngân hàng  đã có 11 khóa sinh viên tốt nghiệp ra trường với gần 3.000 sinh viên, trung bình mỗi khóa có khoảng 300 sinh viên. Được Khoa và Trường đào tạo và rèn luyện, sau khi tốt nghiệp, các thế hệ sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng đã và đang công tác trên khắp miền đất nước, mang kiến thức được trang bị từ những ngày ngồi trên ghế Nhà trường, góp phần vào sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội đất nước. Nhiều sinh viên sau khi tốt nghiệp đã trưởng thành và được trao những trọng trách cao trong các đơn vị. Qua 15 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển Khoa đã có những đóng góp nhất định cho mục tiêu phát triển đa ngành của Trường, giúp Trường nâng cao chất lượng và mở rộng quy mô đào tạo. Hiện nay, Khoa đang chuẩn bị các điều kiện để triển khai đào tạo sau đại học ngành Tài chính - Ngân hàng.

4.2. Thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu khoa học

Cùng với việc giảng dạy và học tập của giảng viên và sinh viên, Khoa Tài chính - Ngân hàng xác định nhiệm vụ nghiên cứu khoa học (NCKH) cũng là một nhiệm vụ quan trọng của giảng viên và sinh viên. Đội ngũ cán bộ, giảng viên của Khoa Tài chính - Ngân hàng luôn tích cực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ thông qua hoạt động học tập, nghiên cứu và giảng dạy.

Hàng năm, Khoa đăng ký và thực hiện 1 - 2 đề tài NCKH trong Trường, ngoài ra các giảng viên trong Khoa còn tích cực tham gia các đề tài, đề án ngoài Trường. Nhiều giảng viên trong Khoa có công trình công bố trên các tạp chí thuộc danh mục ISI, SCOPUS và các tạp chí khoa học uy tín khác ở trong và ngoài nước cũng như báo cáo khoa học tại các hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia.

Đến năm học 2020 - 2021 Khoa Tài chính - Ngân hàng đã chủ trì biên soạn, nghiệm thu, xuất bản và đưa vào phục vụ đào tạo nhiều sách, giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu học tập khác, tiêu biểu có thể kể đến như:

1)     Hoàng Thị Minh Châu (chủ biên), Giáo trình Tài chính doanh nghiệp (Tập 1, Tập 2), NXB Lao động, 2019.

2)     Hoàng Thị Minh Châu (Chủ biên), Hệ thống câu hỏi và bài tập Tài chính doanh nghiệp (Tập 1, Tập 2), NXB Lao động, 2018.

3)     Nguyễn Thị Hạnh và Lê Thị Thu Trang (Đồng chủ biên), Tài liệu học tập Tài chính - Tiền tệ, NXB Dân trí, 2021.

Hiện Khoa đang tiếp tục triển khai biên soạn một số giáo trình, sách chuyên khảo và tài liệu học tập khác.

Khoa Tài chính - Ngân hàng quan niệm hoạt động nghiên cứu khoa học luôn phải song hành cùng với hoạt động giảng dạy, do đó, ngay từ khi sinh viên nhập học, Khoa đã tích cực phổ biến, hướng dẫn các em sinh viên về hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên hàng năm. Mỗi năm học sinh viên của Khoa đăng ký thực hiện và hoàn thành nghiệm thu từ 10 - 15 đề tài NCKH sinh viên, nhiều đề tài đạt chất lượng tốt được xếp giải cấp Bộ, nhiều đề tài khác đạt giải Nhất, Nhì, Ba cấp Trường.

Khoa Tài chính - Ngân hàng định hướng đưa hoạt động nghiên cứu khoa học và công bố kết quả nghiên cứu thành nhiệm vụ hàng năm của giảng viên, học tập kết hợp với nghiên cứu khoa học là nhiệm vụ song hành của sinh viên, từng bước làm giàu thêm thành tích nghiên cứu khoa học của các thế hệ giảng viên và sinh viên của Khoa cả về số lượng, chất lượng.

4.3. Thực hiện công tác đảm bảo chất lượng giáo dục

Trong quá trình xây dựng và phát triển, Khoa luôn chú trọng đảm bảo chất lượng giáo dục, do đó khi mới mở ngành, Khoa đã thiết kế và xây dựng chương trình đào tạo (CTĐT) theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Trong quá trình triển khai CTĐT, để nâng cao chất lượng giảng dạy, sau mỗi học kỳ của năm học, Khoa đã phối hợp với Phòng Khảo thí và đảm bảo chất lượng của Trường lấy ý kiến phản hồi về mức độ hài lòng của sinh viên đối với CTĐT và giảng viên giảng dạy, kết quả khảo sát từ SV là cơ hội để mỗi giảng viên tự phấn đấu và rèn luyện nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ và phương pháp giảng dạy.

Để không ngừng nâng cao chất lượng, Khoa đã triển khai các hoạt động cải tiến chất lượng của Khoa như: Xây dựng kế hoạch rà soát các CTĐT, đảm bảo không bị trùng lặp mã học phần, nội dung học phần giữa các hệ đào tạo; Xác định phù hợp tỷ lệ điểm thành phần, có tính đến điểm chuyên cần; Rà soát đề cương chi tiết các học phần, cập nhật tài liệu học tập; Tổ chức trao đổi, tập huấn về công tác cố vấn học tập; Phối hợp với Phòng Công tác học sinh, sinh viên hàng quý tổ chức các buổi họp giao ban công tác sinh viên với thành phần tham gia họp là giáo vụ khoa và CVHT; Triển khai thực hiện các bản ghi nhớ hợp tác đã ký kết. Nhận thấy rõ tầm quan trọng của việc đảm bảo chất lượng giáo dục, với tư cách là đơn vị chịu trách nhiệm xây dựng, tổ chức đào tạo và quản lý chương trình, Khoa đã thực hiện tự đánh giá CTĐT ngành Tài chính - Ngân hàng và đăng ký kiểm định chất lượng CTĐT theo tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Khoa luôn quan tâm đến xây dựng môi trường thuận lợi để người học chủ động học tập và rèn luyện, tạo cơ hội tiếp thu tối đa những kiến thức trong quá trình học và tự học. Khoa có các bộ phận trợ lý, các cố vấn học tập, cùng với Đoàn Thanh niên và Hội sinh viên, các câu lạc bộ sinh viên luôn đồng hành và hỗ trợ các sinh viên, học viên trong suốt quá trình học tập và rèn luyện của mình để hoàn thiện cả về phẩm chất đạo đức, kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp cũng như các kỹ năng sống khác.

4.5. Các hoạt động hỗ trợ người học

Hàng năm, Khoa đều tổ chức các buổi hội thảo, gặp gỡ sinh viên với các doanh nghiệp, các ngân hàng và đơn vị tuyển dụng để sinh viên mới vào trường có được những định hướng nghề nghiệp phù hợp, giúp sinh viên sắp tốt nghiệp có được các cơ hội việc làm ngay từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Ngoài học bổng của Trường, sinh viên của Khoa còn có nhiều cơ hội nhận học bổng của các cá nhân, tổ chức trong và ngoài nước.

Với môi trường giáo dục, đào tạo có tương tác, kết hợp với ứng dụng thực tế người học đã được phát huy tối đa tính sáng tạo, hiểu biết và kỹ năng của mình trong quá trình đào tạo để đạt được những thành công sau tốt nghiệp. Bên cạnh đó, Khoa thường xuyên trao đổi với các nhà tuyển dụng nhằm điều chỉnh CTĐT phù hợp với thực tiễn xã hội.

Ngoài các hoạt động chuyên môn, Khoa Tài chính - Ngân hàng cũng tổ chức gia nhiều hoạt động ngoại khóa, văn hóa, thể dục, thể thao,…nhằm khuyến khích sinh viên bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng, phát triển toàn diện. Các hoạt động tiêu biểu có thể kể đến như:

- Chuỗi hoạt động Chào tân sinh viên được tổ chức đều đặn hằng năm.

- Các hoạt động đoàn thể và hoạt động phong trào như: Giải bóng đã nữ SV, Giải bóng đá nam SV chào tân sinh viên, Giải kéo co dành cho sinh viên… Nhiều sinh viên Khoa tài chính - Ngân hàng đã đạt giải cao trong các đợt thi, các hội thi.

- Các chương trình từ thiện, tình nguyện là một trong những điểm nhấn của các chi đoàn trực thuộc Khoa Tài chính - Ngân hàng.

Thông qua các hoạt động đoàn thể, sinh viên Khoa Tài chính - Ngân hàng đã phát huy tốt cả kiến thức chuyên môn, kỹ năng và kinh nghiệm thực tế, đạt nhiều thành tích tập thể và cá nhân, nhiều sinh viên trưởng thành và được Đảng bộ Nhà trường kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam.

5. Thành thích, khen thưởng

Tập thể Khoa Tài chính - Ngân hàng đã đạt nhiều thành tích được các cấp ghi nhận và khen thưởng:

- Bằng khen của Ban Chấp hành Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2015

- Giấy khen của Ban Chấp hành Công đoàn các cơ quan, đơn vị trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

- Giấy khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn

- Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành đoàn Hà Nội, Tỉnh đoàn Bắc Ninh, Tỉnh đoàn Hà Giang cho Liên chi đoàn và đoàn viên thanh niên trong Khoa Tài chính - Ngân hàng

và nhiều Bằng khen, Giấy khen các cấp cho cán bộ, giảng viên trong Khoa, tập thể Khoa nhiều năm liền được Nhà trường công nhận danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc, Tập thể lao động tiên tiến.

6. Một số hình ảnh về hoạt động của khoa

 

Tin liên quan
Top