Tin Khác

VIỆN HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

 

VIỆN HỢP TÁC VÀ ĐÀO TẠO QUỐC TẾ

1. Thông tin liên hệ:

Địa chỉ liên hệ: Phòng A205- Trường Đại học Công đoàn- 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội.

Số điện thoại: 024.3.5334480.

Số Fax: 024.3.5334480.

Emailquanhequocte.lda@moet.edu.vn

2. Năm thành lập: Ngày 5/05/2008

3. Cán bộ quản lý:

Phụ trách ViệnTS. Đặng Hoàng Hà

Phó Viện trưởng: TS. Trần Thị Ngọc Trâm

                              Email: tramttn@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ:

Chức năng: Phòng Quan hệ quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng quản lý, tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế của Trường.

Nhiệm vụ: Phòng Quan hệ quốc tế có các nhiệm vụ sau:

1. Lập chương trình và tổ chức thực hiện các quan hệ hợp tác với các đối tác quốc tế. Mở rộng quan hệ và phát triển các loại hình hợp tác quốc tế. Đầu mối xúc tiến quan hệ hợp tác nhằm củng cố quan hệ quốc tế truyền thống, phát triển quan hệ quốc tế mới.

2. Phối hợp và hỗ trợ các bộ phận thúc đẩy tạo lập, mở rộng mối quan hệ hợp tác quốc tế, góp phần tăng cường năng lực đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ của Trường. Đầu mối chuẩn bị hồ sơ, làm các thủ tục xin giấy phép hoạt động đối với các chương trình, dự án mới; Phối hợp với các bộ phận liên quan xây dựng quy chế quản lý tài chính đối với các dự án hợp tác quốc tế.

3. Chuẩn bị, tổ chức các buổi làm việc và ghi chép biên bản phiên làm việc giữa lãnh đạo Trường với các đoàn khách nước ngoài. Phối hợp với các bộ phận soạn thảo nội dung hội đàm và các văn bản về quan hệ quốc tế trình Hiệu trưởng phê duyệt. Tiếp nhận, soạn thảo, dịch và gửi các tài liệu, thư, điện phục vụ cho các hoạt động quốc tế của Trường.

4. Phối hợp với các bộ phận liên quan tổ chức các hội thảo, hội nghị về hoạt động hợp tác quốc tế; tổ chức các buổi báo cáo về nội dung hoạt động của các đoàn và cá nhân được Trường cử đi công tác nước ngoài.

5. Tổ chức lưu trữ, quản lý thông tin, tài liệu, hồ sơ về quan hệ quốc tế đúng quy định hiện hành. Quản lý chương trình, nội dung hoạt động của các bộ phận và cá nhân trong Trường về hợp tác quốc tế. Tăng cường liên kết với các đối tác tìm nguồn tư liệu.

6. Làm thủ tục nhập cảnh; lập chương trình, nội dung, thời gian của các đoàn nước ngoài đến Trường làm việc; tổ chức đón tiếp, sắp xếp nơi ở, làm việc, tham quan du lịch, bảo đảm hoạt động cho khách nước ngoài thuận lợi, an toàn, đúng quy định. Tiếp nhận quà tặng và chuẩn bị quà tặng cho khách nước ngoài. Phối hợp với phòng Tài vụ lập dự toán kinh phí.

7. Lập kế hoạch hợp tác quốc tế và thực hiện công tác tổng hợp, báo cáo về hợp tác quốc tế theo quy định; Phối hợp chặt chẽ với PA83 – Sở Công an Hà Nội để đảm bảo an ninh trong việc đón tiếp các đoàn khách quốc tế.

8. Phối hợp với các bộ phận liên quan để xây dựng, tham gia và theo dõi các chương trình đào tạo sinh viên nước ngoài. Tăng cường mở rộng hợp tác trong việc trao đổi giảng viên, sinh viên các hệ.

9. Phối hợp với các bộ phận liên quan quản lý sinh viên quốc tế.

10. Thực hiện một số công việc khác do Hiệu trưởng giao.

5. Thành tích, khen thưởng

Hợp tác quốc tế là một trong những nhiệm vụ quan trọng của trường Đại học Công đoàn. Trong những năm qua, trường Đại học Công đoàn đã không ngừng phát triển quan hệ hợp tác với các trường đại học, học viện nước ngoài và các tổ chức quốc tế trên cơ sở bình đẳng, cùng có lợi, phù hợp với luật pháp Việt Nam và quốc tế.

Trường có quan hệ hợp tác quốc tế về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, nghiên cứu khoa học với Học viện Lao động và Quan hệ xã hội Liên bang Nga; Học viện Quan hệ Lao động Trung Quốc và một số nước khác.

Từ năm 2000 đến nay, nhà trường đã:

·        Cử trên 50 đoàn cán bộ, giảng viên đi nghiên cứu, học tập, thăm quan ở nước ngoài;

·        Đón gần 30 đoàn đại biểu các tổ chức Công đoàn quốc tế đến thăm và làm việc tại trường;

·        Tổ chức 4 hội thảo quốc tế.

·        Trường đào tạo cán bộ Công đoàn Lào, Công đoàn Cămpuchia:

               -         Đào tạo hệ đại học 12 khoá với 52 cán bộ Công đoàn Lào;

-         Đào tạo ngắn hạn 15 khoá với 340 người;

 

-         Đào tạo, bồi dưỡng tại Lào: 300 cán bộ.

 

 

 

 

Tin liên quan
Top