Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA SAU ĐẠI HỌC

  KHOA SAU ĐẠI HỌC

 

1.     Thông tin liên hệ

1.1.    Địa chỉ: Phòng 401 nhà A, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội

1.2.    Số điện thoại: 04.35334231

1.3.    Email:  ksdh@dhcd.edu.vn

2.     Giới thiệu

Ngày 03/11/2006, Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 252/2006/QĐ-TTg về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường đại học Công đoàn. Đồng thời, ngày 05/12/2006, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ra Quyết định số 7200/QĐ-BGDĐT giao cho Trường đại học công đoàn đào tạo trình độ thạc sĩ  chuyên ngành Quản lý nguồn nhân lực.Tháng 8 năm 2007, Trường Đại học Công đoàn tiến hành tuyển sinh khóa cao học đầu tiên chuyên ngành quản lý nguồn nhân lực. Tiếp sau đó, được sự cho phép của Bộ giáo dục- Đào tạo Trường Đại học công đoàn đã mở thêm 04 ngành đào tạo trình độ thạc sĩ là: Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Kế toán, Quản lý an toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, Xã hội học.

 Năm 2015, Trường đại học công đoàn được Bộ Giáo dục và Đào tạo cho phép đào tạo trình độ tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực.

Hiện tại, Khoa quản lý: 231 học viên cao học và 16 NCS; đã có 01 NCS nhận bằng tiến sĩ và …..học viên nhận bằng thạc sĩ.

Khoa có nhiệm vụ triển khai công tác tổ chức, quản lý đào tạo và bồi dưỡng sau đại học của Nhà trường.

Trong thời gian tới, Khoa sẽ tiếp tục nghiên cứu xây dựng đề án đào tạo trình độ thạc sĩ và tiến sĩ một số chuyên ngành khác.

3.     Đội ngũ cán bộ, giảng viên

Trưởng Khoa: TS. Lê Xuân SInh

                     Email: sinhlx@dhcd.edu.vn

                              

Các giảng viên:

1. TS. Trần Thị Hoài Thu

Email: thutth@dhcd.edu.vn

      2. Th.S Nguyễn Phương Lan

Email: lannp@dhcd.edu.vn

      3. TS. Nguyễn Thị Hồng Cẩm

     Email: camnth@dhcd.edu.vn

 

4.     Chức năng, nhiệm vụ (theo Quyết định số 660/QĐ-ĐHCĐ ngày 10/10/2017 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc ban hành Quy định chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng, bộ môn, trung tâm thuộc Trường Đại học Công đoàn).

4.1.          Chức năng 

4.2.          Nhiệm vụ

5.     Đào tạo

      5.1.                      Đào tạo trình độ thạc sĩ

     5.1.1.               Ngành Quản trị nhân lực

-         Mã ngành đào tạo: 8340404

-         Đối tượng tuyển sinh: Công dân Việt Nam và người nước ngoài, Tốt nghiệp đại học khối ngành kinh doanh và quản lý, kinh tế học, kỹ sư kinh tế.

-         Thời gian đào tạo: 02 năm

-         Bằng tốt nghiệp: Thạc sĩ Quản trị nhân lực

-         Mục tiêu đào tạo:  Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức  ngành quản trị nhân lực, tăng cường kiến thức liên ngành quản trị- quản lý, kinh doanh và quản lý; Có kiến thức chuyên sâu về quản trị nhân lực và có thể vận dụng vào thực tiễn nghề nghiệp; có khả năng làm việc độc lập, tư duy sáng tạo và có năng lực phát hiện, giải quyết những vấn đề thuộc chuyên ngành đào tạo.

-         Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp:

+ Cán bộ lãnh đạo cấp cao về nhân sự như giám đốc, phó giám đốc phụ trách nhân sự trong doanh nghiệp và giám đốc, phó giám đốc sở Lao động thương binh và xã hội, Sở Nội vụ, các trung tâm, Trưởng, phó ban tổ chức Tỉnh ủy, UBND tỉnh; Cán bộ quản lý các vụ, cục thuộc các Bộ, ban quan hệ lao động của Tông Liên đoàn Lao động, các công đoàn ngành trung ương.

+ Cán bộ quản lý cấp trung: trưởng, phó phòng/ ban nhân sự, các bộ phận thuộc sở, ban, ngành của tỉnh: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sở nội vụ, sở lao động- thương binh- xã hội, các huyện, thị.

+ Nhân viên, chuyên viên trong các bộ phận quản lý nhân sự của các doanh nghiệp thuộc mọi cấp độ: công ty, tổng công ty, tập doàn.

+  Nghiên cứu, tư vấn, giảng dạy về quản lý lao động tại các cơ sở đạo tạo đại học, cao đẳng, các viện nghiên cứu, các trung tâm tư vấn lao động, việc làm.

 

6.     Hoạt động nghiên cứu khoa học

Tham gia đề tài nghiên cứu cấp cơ sở, đề tài cấp Bộ, viết bài đăng trên các tạp chí trong nước và quốc tế

7.     Hoạt động đoàn thể

8.     Thành tích – khen thưởng

-         Bằng khen của Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam năm 2015

-         Giấy khen của Trường Đại học Công đoàn năm 2016

-         Giấy khen của Công đoàn các cơ quan trực thuộc Tổng liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2014

9.     Định hướng phát triển

10.  Một số hình ảnh

 

Tin liên quan
Top