Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 301 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn -  Đống Đa, Hà Nội

Số điện thoại: 04.38517082

Email:            kmacle@dhcd.edu.vn

 

2. Giới thiệu chung:

Trước năm 1992, Đội ngũ giảng viên của Khoa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo nội dung, chương trình các môn lý luận Mác - Lênin cho tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng và chương trình nâng cao của Nhà trường. Từ năm 1992 đến nay, khi Nhà trường hòa nhập hệ thống giáo dục đại học của cả nước, đội ngũ giảng viên của khoa thực hiện giảng dạy các môn lý luận chính trị của Nhà trường theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 18/9/2008, Khoa Mác - Lênin của trường Đại học Công đoàn được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị.

Tính đến 01/01/2016, số lượng cán bộ, giảng viên của khoa là 17 người, trong đó có: 7 tiến sĩ, 10 thạc sĩ; đảm nhiệm 6 môn, 7 học phần. Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cho tất cả hệ đào tạo, từ cao đẳng, đại học và cao học và nghiên cứu sinh của Nhà trường.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cán bộ giảng viên của khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Khoa đã chủ trì, tham gia soạn thảo 02 giáo trình, 07 cuốn sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công nhân lao động và nguồn nhân lực cho xã hội. Từ năm 2010 cho đến nay, đã có hàng chục bài báo đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học của Nhà trường và các tạp chí ngoài trường …, thực hiện thành công các đề tài cấp cơ sở hàng năm được giao; Tích cực tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn, cấp bộ, cấp Nhà nước, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học; Tham gia hội thảo khoa học trong nước và quốc tế (Trung Quốc, Hoa Kỳ) ...

 

Khoa còn trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tư trưởng cho sinh viên trong quá trình giảng dạy, ngoại khoá cho sinh viên. Tham mưu với lãnh đạo Nhà trường tổ chức thành công nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức các lớp nhận thức về đảng và lớp đảng viên mới cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường; Bồi dưỡng Đội tuyển sinh viên của Nhà trường dự thi Ôlimpic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục - Đào tạo tổ chức, hai lần đạt thứ hạng cao của khu vực và toàn quốc ... Trong thời gian tới, Khoa lý luận chính trị phấn đấu mở lớp đào tạo trung cấp chính trị, Cử nhân chính trị.

3. Ban Chủ nhiệm khoa

  • Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hải Hoàng

                                   Email: hoangnh@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cho tất cả các khóa lớp trung cấp, cao đẳng và đại học, bao gồm tất cả các loại hình chính quy tập trung và không tập trung, liên thông, vừa học vừa làm v.v...theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho tất cả các ngành đào tạo của Nhà trường, Bên cạnh nhiệm vụ giảng dạy, tập thể giảng viên của khoa còn đảm nhận công tác nghiên cứu khoa học đề tài cấp trường hàng năm, Tổng Liên đoàn và Bộ về các đề tài phục vụ giảng dạy học tập và nhiều đề tài thuộc lĩnh vực công nhân công đoàn.

5. Chương trình đào tạo: Khoa Lý luận chính trị đảm nhận giảng dạy các môn lý luận chính trị. Cụ thể:

-         Môn 1: Những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin (5 tin chỉ). Đây là môn học được xây dựng trên cơ sở của chương trình các môn Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị Mác- Lênin  và Chủ nghĩa xã hội khoa học.

-         Môn 2: Tư tưởng Hồ Chí Minh (2 tín chỉ). Trên cơ sở chương trình hiện đang được thực hiện có bổ sung những vấn đề mới phù hợp với tình hình dạy và học trong các trường đại học, cao đẳng.

-         Môn 3: Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam (3 tín chỉ ). Nội dung môn học này được xây dựng trên cơ sở môn Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng.

-         Môn 4: Lịch sử các học thuyết kinh tế (45 tiết)

-         Môn5 : Lôgic học hình  thức ( 45 tiết)

-         Môn 6: Đạo đức học đại cương (45 tiết)

6. Thành tích - khen thưởng

Tập thể giảng viên của khoa có nhiều đóng góp, tích cực tham gia nghiên cứu khoa học đề tài cấp nhà nước, bộ, ngành, cấp cơ sở, đồng thời đã chủ trì và tham gia biên soạn nhiều cuốn sách, tài liệu tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, đào tạo bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công nhân lao động và nguồn nhân lực cho xã hội của Nhà trường.

Trong qua trình thực hiện nhiệm vụ giảng dạy, đội ngũ giảng viên của Khoa còn đồng thời tiến hành trực tiếp công tác giáo dục chính trị tư trưởng, ngoại khoá cho sinh viên, tham gia công tác quản lý sinh viên. Đáng chú ý là việc Khoa đã tích cực tham mưu cho hiệu trưởng, lãnh đạo Nhà trường tổ chức, chỉ đạo nhiểu phong trào, cuộc thi thanh công như “Tìm hiểu 60 năm Nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Viêt Nam”; “Hà Nội quyết tử cho tổ quốc quyết sinh”,” Thi kể chuyện tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” v.v… tổ chức và bồi dưỡng Đội tuyển của Nhà trường dự thi Ôlimpic các môn khoa học Mác-Lênin , tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ giáo dục và Đào tạo tổ chức, nhiều năm đạt thứ hạng cao của khu vực và toàn quốc… Điều này tạo thêm những động lực mới cho cả thầy và trò trong việc năng cao chất lượng giảng dạy, học tập các môn học này , qua đó góp phần vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của Nhà trường

Với đội ngũ giảng viên của khoa ngày hôm nay được đào tạo cơ bản, trẻ khoẻ, có bản lĩnh vững vàng, sẵn sàng vượt qua mọi khó khăn, không ngừng phấn đấu vươn lên hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời kỳ phát triển mới của Nhà trường.

 

Tin liên quan
Top