Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

 

1.  Thông tin liên hệ

1.1. Địa chỉ: Phòng 301 nhà B, trường Đại học Công đoàn, số 169 Tây Sơn - Đống Đa, Hà Nội

1.2. Số điện thoại: 0243.8517082

1.3. Email:  Khoallct.dhcd@gmail.com

2. Giới thiệu

Trước năm 1992, Đội ngũ giảng viên của Khoa thực hiện nhiệm vụ giảng dạy theo nội dung, chương trình các môn lý luận Mác - Lênin cho tất cả các hệ đào tạo, bồi dưỡng và chương trình nâng cao của Nhà trường. Từ năm 1992 đến nay, khi Nhà trường hòa nhập hệ thống giáo dục đại học của cả nước, đội ngũ giảng viên của khoa thực hiện giảng dạy các môn lý luận chính trị của Nhà trường theo chương trình của Bộ giáo dục và Đào tạo. Theo Quyết định số 52/2008/QĐ-BGDĐT ban hành ngày 18/9/2008, Khoa Mác - Lênin của trường Đại học Công đoàn được đổi tên thành Khoa Lý luận chính trị.

Tính đến 01/01/2020, số lượng cán bộ, giảng viên của khoa là 17 người, trong đó có: 8 tiến sĩ, 9 thạc sĩ; đảm nhiệm 7 học phần. Khoa có nhiệm vụ giảng dạy các môn khoa học lý luận chính trị cho tất cả hệ đào tạo, từ cao đẳng, đại học và sau đại học của Nhà trường.

Bên cạnh công tác giảng dạy, cán bộ giảng viên của Khoa còn tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Khoa đã chủ trì, tham gia soạn thảo 02 giáo trình, 10 cuốn sách tham khảo phục vụ cho công tác giảng dạy, nghiên cứu, bồi dưỡng cán bộ công đoàn, công nhân lao động và nguồn nhân lực cho xã hội. Từ năm 2015 cho đến nay, đã có hàng chục bài báo đăng trên các tạp chí nghiên cứu khoa học trong và ngoài Nhà trường, trong nước và quốc tế, tham gia viết bài hội thảo khoa học quốc tế, quốc gia và cấp trường …, thực hiện thành công các đề tài cấp cơ sở hàng năm được giao; Tích cực tham gia đề tài nghiên cứu khoa học cấp Tổng Liên đoàn, cấp bộ, cấp Nhà nước; hướng dẫn luận văn tiến sỹ, thạc sỹ, hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học;...

          Được sự tin tưởng của Đảng ủy, Ban Tuyên giáo đảng ủy Nhà trường,      giảng viên của Khoa được chọn tham gia làm báo cáo viên chuyên đề triển khai các Nghị quyết của Đảng, giới thiệu về tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh cho toàn bộ đảng viên trong toàn Trường; Khoa còn trực tiếp làm công tác giáo dục chính trị tư trưởng cho sinh viên trong quá trình giảng dạy, ngoại khoá cho sinh viên. Tham mưu với lãnh đạo Nhà trường tổ chức thành công nhiều đợt sinh hoạt chính trị, tổ chức các lớp nhận thức về đảng và lớp đảng viên mới cho cán bộ, giảng viên và sinh viên Nhà trường; Bồi dưỡng Đội tuyển sinh viên của Nhà trường dự thi Ôlimpic các môn khoa học Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh do Bộ Giáo dục&Đào tạo tổ chức, hai lần đạt thứ hạng cao của khu vực và toàn quốc ... Trong thời gian tới, Khoa lý luận chính trị phấn đấu mở lớp đào tạo trung cấp chính trị, Cử nhân chính trị.

3. Đội ngũ cán bộ, giảng viên

* Trưởng khoa: TS. Nguyễn Hải Hoàng.

          Email: hoangnh@dhcd.edu.vn

                                           

* Các giảng viên:

- TS. Giảng viên cao cấp: Dương Thị Thanh Xuân-Phó Hiệu trưởng

          Email: xuandt@dhcd.edu.vn

- TS. Giảng viên chính: Đặng Thị Phương Duyên

          Email : duyendtp@dhcd.edu.vn

- TS. Giảng viên chính: Lê Tố Anh:

          Email: anhlt@dhcd.edu.vn

- TS. Giảng viên chính : Lê Thị Thúy Nga

          Email: lenga09@yahoo.com

- TS. Phạm Phương Lan

          Email: lanpp1976@dhcd.edu.vn

- TS. Nguyễn Thị Hiếu

          Email: hieunt@dhcd.edu.vn

- ThS. Giảng viên chính: Đặng Xuân Giáp

          Email: giapdx@dhcd.edu.vn

- ThS. Chu Thị Thanh Tâm

          Email: tamctt@dhcd.edu.vn

- ThS. Nguyễn Công Đức

          Email: ducnc@dhcd.edu.vn

- ThS. Bùi Thị Bích Thuận

          Email: thuanbb@dhcd.edu.vn

- ThS. NCS: Nguyễn Thị Hương Mai

          Email: mainth@dhcd.edu.vn

- ThS. Đào Thu Huyền

          Email: thuhuyen0801@gmail.com

* Giáo vụ Khoa:

- ThS.NCS: Nguyễn Thị Huyền Trang

          Email: trangnth@dhcd.edu.vn

- ThS. Nguyễn Thị Tuyết Mai

          Email: maintt@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ

4.1. Chức năng

          Giảng dạy các học phần bắt buộc: Triết học Mác-Lênin, Kinh tế chính trị học Mác-Lênin, Chủ nghĩa xã hội khoa học, Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, Tư tưởng Hồ Chí Minh, Lôgic học hình thức, Đạo đức học; Tham gia công tác giáo dục chính trị, tư tưởng tuyên truyền Đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước trong cán bộ, đảng viên, giảng viên, chuyên viên và sinh viên của Trường

4.2. Nhiệm vụ

          - Xây dựng chương trình, kế hoạch giảng dạy học tập các môn khoa học lý luận chính trị trong chương trình, kế hoạch giảng dạy chung của Nhà trường nhằm nâng cao hiểu biết của người học về chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, những kiến thức về kinh tế-xã hội; giáo dục chính trị, tư tưởng đạo đức, nhân cách, lối sống cho sinh viên…

          - Tham gia công tác nghiên cứu khoa học đề tài cấp trường hàng năm, Tổng Liên đoàn và Bộ về các đề tài phục vụ giảng dạy học tập và nhiều đề tài thuộc lĩnh vực công nhân công đoàn.

           - Tổ chức biên soạn chương trình, bài giảng, giáo trình môn học. Tổ chức nghiên cứu cải tiến phương pháp giảng dạy, học tập…

           - Tham gia các hoạt động chung của Nhà trường.

5. Hoạt động nghiên cứu khoa học

          - Tham gia biên soạn giáo trình, sách tham khảo các môn lý luận chính trị phục vụ công tác giảng dạy, nghiên cứu cho giảng viên, học viên và sinh viên.

          - Hàng năm Khoa Lý luận chính trị luôn hoàn thành tốt các đề tài nghiên cứu khoa học được Nhà trường đánh giá cao: Năm 2018 hoàn thành 02 đề tài cấp trường, trong đó có 01 đề tài đạt loại xuất sắc, 01 đề tài đạt loại tốt. Năm 2019 hoàn thành 02 đề tài cấp trường, trong đó có 01 đề tài đạt loại xuất sắc, 01 đề tài đạt loại tốt.

- Các giảng viên tích cực viết bài đăng tạp chí nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường; tham dự hội thảo trong nước và quốc tế. Hầu hết các giảng viên đều có bài đăng tạp chí nghiên cứu khoa học trong và ngoài trường, trong nước và quốc tế, trong đó có nhiều tạp chí chuyên nghành có uy tín. Với số lượng công trình đạt gần 50 công trình trong 2 năm vừa qua.  

6. Hoạt động đoàn thể

          Khoa Lý luận chính trị cùng với Tổ Công đoàn tích cực quan tâm đến các hoạt hoạt động đoàn thể, chăm lo đời sống văn hóa, văn nghệ, thể dục-thể thao, đã tạo được nhiều hoạt động thiết thực, bổ ích cho đoàn viên tham gia tích cực vào các hoạt động của Nhà trường... Hoạt động đoàn thể ngày càng đi vào nề nếp, phong trào ngày càng phát triển cả bề rộng lẫn và chiều sâu.

 

 

7. Thành tích-khen thưởng

Quá trình hoạt động, Khoa Lý luận chính trị luôn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ, cùng với các đơn vị trong Nhà trường hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị được cấp Tổng Liên đoàn, Trường khen thưởng giấy khen, bằng khen cho tập thể Khoa và cá nhân. Nhiều cán bộ, giảng viên của Khoa được khen tặng Bằng khen, danh hiệu Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở cấp Trường, cấp Tổng liên đoàn. Khoa nhiều năm đạt danh hiệu tập thể hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

- Năm 2016: Tập thể Khoa được tặng Bằng khen của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua lao động giỏi và xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh năm 2015.

- Năm 2016: Tập thể Khoa được tặng Bằng khen của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn vì đã có thành tích trong xây dựng và phát triển Trường Đại học Công đoàn.

- Năm 2017: Tổ Công đoàn Khoa được tặng Bằng khen của Công đoàn các cơ quan trực thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vì đã có thành tích trong phong trào thi đua xây dựng cơ quan và tổ chức Công đoàn vững mạnh năm 2016.

8. Định hướng phát triển

          Nằm trong chiến lược xây dựng Trường Đại học Công đoàn thành trường đại học đa ngành, đa lĩnh vực, trở thành trung tâm đào tạo và nghiên cứu khoa học có uy tín trong khu vực về công nhân - công đoàn; Khoa Lý luận chính trị định hướng mở rộng hoạt động đào tạo và nghiên cứu lý luận về công nhân, công đoàn và quan hệ lao động trong tiến trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa, toàn cầu hóa.

 

9. Một số hình ảnh

 

 

 

Tin liên quan
Top