Tin Hoạt động

BỘ QUỐC PHÒNG KIỂM TRA CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, QUÂN SỰ TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN NĂM 2018

Ngày 7 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức hoạt động kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự theo kế hoạch số 79/KH-TLĐ về việc bảo đảm tổ chức kiểm tra công tác quốc phòng, quân sự tại Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam năm 2018.

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP TẬP HUẤN LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN DÀNH CHO CÁN BỘ TRUNG ƯƠNG LIÊN HIỆP CÔNG ĐOÀN LÀO

Ngày 2 tháng 11 năm 2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ khai giảng Lớp tập huấn lý luận và nghiệp vụ công đoàn cho cán bộ chủ chốt Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào.

Xem tiếp...

THÔNG BÁO KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN ĐỢT 2 NĂM 2018

Xem tiếp...

KẾT QUẢ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN ĐỢT 2 NẮM 2018

Xem tiếp...

KHAI GIẢNG LỚP HỌC PHẦN LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN K189 TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Trường Đại học Công đoàn phối hợp với ban Công đoàn Quốc phòng tổ chức mở lớp đào tạo ngắn hạn Lý luận và Nghiệp vụ Công đoàn khóa 189 dành cho các cán bộ công đoàn thuộc Ban Công đoàn Quốc phòng tại Trường

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN 2018

Xem tiếp...

KẾT QUẢ KỲ THI TUYỂN DỤNG GIẢNG VIÊN NĂM 2018

Xem tiếp...

GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Ngày 30 tháng 6 năm 2018, Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng, Đại học Quốc gia Hà Nội đã ký quyết định cấp giấy chứng nhận kiểm định chất lượng giáo dục trường đại học cho trường Đại học Công đoàn. Giấy chứng nhận có giá trị kể từ ngày ký đến 30/6/2023

Xem tiếp...

Top