Tin Đào tạo

THÔNG BÁO NHẬP HỌC HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2019

Xem tiếp...

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN (LDA) CÔNG BỐ ĐIỂM SÀN NHẬN HỒ SƠ ĐKXT NĂM 2019

Xem tiếp...

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2019

Xem tiếp...

THÔNG BÁO TUYỂN SINH ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2019

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2019

Xem tiếp...

TUYỂN SINH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2019

Xem tiếp...

ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN TRÌNH ĐỘ THẠC SỸ NĂM 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH THỜI GIAN TUYỂN SINH LIÊN THÔNG 2018

Xem tiếp...

LỊCH THI VÀ DANH SÁCH ĐỦ ĐIỀU KIÊN THI ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NĂM 2018

Xem tiếp...

THÔNG BÁO XÉT TUYỂN BỔ SUNG LẦN 1 VÀO ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2018

Xem tiếp...

KẾT QUẢ TUYỂN THẲNG VÀ ƯU TIÊN XÉT TUYỂN VÀO HỆ ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2018

Xem tiếp...

Top