Đoàn thể

HỌP GIAO BAN CÁN BỘ ĐOÀN, HỘI CHỦ CHỐT TOÀN TRƯỜNG

Ngày 07/11/2023, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức họp giao ban toàn Trường để triển khai hoạt động 2 tháng cuối năm và quán triệt nội quy trường học nâng cao ý thức đoàn viên, thanh niên - hội viên, sinh viên trong đợt thi học kỳ I năm học 2023-2024.

      Hướng tới chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2023), căn cứ tình hình thực tế về việc đến trường học tập của người học, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức họp giao ban toàn Trường để triển khai kế hoạch hoạt động 2 tháng cuối năm và quán triệt nội quy trường học nâng cao ý thức đoàn viên, thanh niên - hội viên, sinh viên trong đợt thi học kỳ I năm học 2023-2024.

      Các cuộc họp đã triển khai nhiều nội dung trọng tâm, trọng điểm và thiết thực tới đông đảo các đồng chí trong Ban Chấp hành Đoàn Thanh niên; Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường; các đồng chí chủ chốt của các Câu lạc bộ, Đội, Nhóm trực thuộc; các Đồng chí trong Ban Chấp hành Chi đoàn – Chi hội trực thuộc:

     Thứ nhất, Đại diện Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường phát động thi đua lập thành tích trong toàn tổ chức Đoàn – Hội cấp Trường. Đồng thời, quán triệt nội quy trường học nâng cao ý thức đoàn viên, thanh niên, hội viên, sinh viên. Tại cuộc họp giao ban, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường đã nắm bắt, bám sát tình hình việc sinh viên trong thời gian gần đây, từ đó Đại diện Đoàn – Hội Nhà trường đã quán triệt và phát động đoàn viên, thanh niên - hội viên, sinh viên trong Nhà trường thực hiện nghiêm nội quy,văn hóa giảng đường: lễ phép với Thầy/Cô, đeo thẻ sinh viên khi đến Trường, ăn mặc thanh lịch, đi học đúng giờ, tập trung nâng cao ý thức học tập trong giờ, xả rác đúng nơi quy định,…

      Thứ hai, thông báo, hướng dẫn cách thu, trích trả Đoàn phí, Hội phí.

      Thứ ba, thông báo, hướng dẫn bình xét thi đua khen thưởng năm học 2022-2023 đối với công tác Đoàn và phong trào thanh niên, công tác Hội và phong trào sinh viên.

      Thứ tư, phát động chiến dịch Giảng đường xanh.

     Thứ năm, quán triệt nội quy trường học nâng cao ý thức đoàn viên, thanh niên - hội viên, sinh viên trong đợt thi học kỳ I năm học 2023-2024.

      Thứ 6, phổ biến một số chương trình hoạt động của Đoàn – Hội Nhà trường trong 2 tháng cuối năm.

 

  Dưới đây là một số hình ảnh:

Quang cảnh của buổi họp giao ban toàn trường

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn triển khai công tác Đoàn và

phong trào thanh niên

 

Đồng chí Nguyễn Minh Long – Chủ tịch Hội Sinh viên triển khai công tác Hội và

phong trào sinh viên

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường phát động thi đua trong khối sinh viên chào mừng kỷ niệm 41 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam

(20/11/1982 - 20/11/2023)

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường triển khai nhiều nội dung quan trọng tại cuộc họp

 

Đồng chí Nguyễn Quốc Việt – Bí thư Đoàn trường phát động chiến dịch

Giảng đường xanh

 

Cán bộ Đoàn – Hội chủ chốt có ý kiến xây dựng tại cuộc họp

 

Chương trình họp giao ban quy tụ đủ cán bộ Đoàn – Hội các khóa lớp trong

Nhà trường

ThS. Nguyễn Quốc Việt - Bí thư Đoàn Trường

Tin liên quan
Top