Tin Hoạt động

THẨM ĐỊNH SÁCH THAM KHẢO “CÂU HỎI TRẮC NGHIỆM VÀ TỰ LUẬN HỌC PHẦN KINH TẾ CHÍNH TRỊ MÁC - LÊNIN” CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

  Ngày 31 tháng 5 năm 2024, tại Trường Đại học Công đoàn đã diễn ra Hội đồng thẩm định sách tham khảo “Câu hỏi trắc nghiệm và tự luận học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin” của Khoa Lý luận chính trị do TS. Lê Thị Thúy Nga chủ biên. 

 

Hội đồng thẩm định gồm có: TS. Dương Thị Thanh Xuân, Phó Hiệu trưởng Trường Đại Công đoàn - Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Đoàn Xuân Thủy, Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh - Phản biện 1; PGS.TS. Tô Đức Hạnh, Trường Đại học Kinh tế quốc dân - Phản biện 2; TS. Mai Thị Dung - Trường Đại học Công đoàn - Ủy viên và ThS. Nguyễn Thị Vân Anh, Trường Đại học Công đoàn - Ủy viên thư ký. 

 

 TS. Dương Thị Thanh Xuân – Chủ tịch Hội đồng điều hành cuộc họp 

           Tại buổi họp thẩm định, chủ biên Lê Thị Thúy Nga đã trình bày tóm tắt mục đích, ý nghĩa và những nội dung chính của sách tham khảo. Sách tham khảo kết cấu gồm 2 phần. Phần I: Câu hỏi trắc nghiệm học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và gợi ý trả lời, là hệ thống các câu hỏi trắc nghiệm bao quát nội dung chính của các chương trong học phần và phần II: Câu hỏi tự luận học phần Kinh tế chính trị Mác - Lênin và gợi ý trả lời, hướng dẫn sinh viên áp dụng kiến thức môn học, vận dụng lý luận giải quyết các vấn đề thực tiễn. Kết cấu và dung lượng cuốn sách phù hợp với học phần 2 tín chỉ. 

 

 

TS. Lê Thị Thúy Nga – Chủ biên báo cáo tóm tắt nội dung cuốn sách

Sau báo cáo của chủ biên, các nhà khoa học, thành viên Hội đồng đã nhận xét, đóng góp ý kiến một cách thẳng thắn, khách quan. Các thành viên Hội đồng đều nhất trí việc biên soạn cuốn sách là công việc cấp thiết và có ý nghĩa lớn đối với việc giảng dạy, học tập của giảng viên và sinh viên. Cuốn sách trang bị đầy đủ những kiến thức nền tảng, cụ thể hóa những tri thức cơ bản của kinh tế chính trị Mác - Lênin bằng những ví dụ có tính thực tiễn đa dạng và sinh động, mở rộng và cập nhật một số kiến thức mới cho sinh viên. Những phương án trình bày câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và gợi ý trả lời không những giúp sinh viên củng cố kiến thức mà còn góp phần phát triển tư duy sáng tạo, hình thành và củng cố kỹ năng xử lý tình huống cho sinh viên. Bên cạnh những kết quả đạt được, các thành viên Hội đồng cũng chỉ ra những vấn đề còn tồn tại, hạn chế đề nghị nhóm biên soạn hoàn thiện, chỉnh sửa để đảm bảo nội dung, chất lượng của sách tham khảo.

 

 

 PGS.TS. Đoàn Xuân Thủy – Phản biện 1 đóng góp ý kiến 

 

 PGS.TS. Tô Đức Hạnh – Phản biện 2 đóng góp ý kiến 

 

 TS. Mai Thị Dung - Ủy viên hội đồng đóng góp ý kiến

Kết luận tại buổi thẩm định, thay mặt Hội đồng, TS. Dương Thị Thanh Xuân - Chủ tịch Hội đồng đánh giá cao chất lượng của sách tham khảo và sự nghiêm túc của nhóm biên soạn. Cuốn sách là tài liệu tham khảo có giá trị đối với sinh viên, có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, văn phong trong sáng, mạch lạc, kết cấu phù hợp, dung lượng đảm bảo, bao trùm được toàn bộ nội dung giáo trình môn học, cập nhật được kiến thức mới, đáp ứng tốt nhu cầu của người dạy và người học. Tuy nhiên, để cuốn sách được hoàn thiện hơn, Chủ tịch Hội đồng đề nghị nhóm biên soạn nghiêm túc tiếp thu ý kiến góp ý của các thành viên Hội đồng để chỉnh sửa, bổ sung và hoàn thiện về hình thức, nội dung câu hỏi, nội dung đáp án, đảm bảo tính chính xác, khoa học. Hội đồng nhất trí đồng ý cho xuất bản Sách tham khảo nhưng cần chỉnh sửa.   

 

 

 Các thành viên Hội đồng chụp ảnh kỉ niệm cùng các thành viên nhóm biên soạn

ThS. Nguyễn Thị Vân Anh - Phòng Quản lý khoa học


 

Tin liên quan
Top