Tin Hoạt động

SẮP DIỄN RA HỘI THẢO KHOA HỌC QUỐC GIA VỀ KẾ TOÁN- KIỂM TOÁN VIỆT NAM THÍCH ỨNG VỚI XU HƯỚNG HỘI NHẬP VÀ CHUYỂN ĐỔI SỐ

 

Hội thảo khoa học quốc gia: “Kế toán – kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số” sẽ diễn ra tại Trường Đại học Công đoàn vào ngày 12/6/2024 tới đây. Hội thảo nhận được sự quan tâm hàng đầu của các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu và các chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, quản trị, tài chính trong cả nước.

Banner truyền thông trước Hội thảo

Kế toán - kiểm toán là công cụ quản lý kinh tế quan trọng có chức năng tạo lập hệ thống thông tin về kinh tế - tài chính - ngân sách, đáp ứng yêu cầu cho công tác điều hành và ra quyết định kinh tế của Nhà nước cũng như của mỗi đơn vị. Do vậy, cần thiết lập hệ thống chính sách đồng bộ nhằm thúc đẩy hoạt động kế toán - kiểm toán phát triển toàn diện, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả theo hướng phù hợp với thông lệ quốc tế và điều kiện của đất nước, phù hợp với quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu tăng cường hội nhập quốc tế.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế thế giới, xu thế hội nhập quốc tế của hệ thống kế toán kiểm toán Việt Nam là một tất yếu khách quan. Do vậy, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo khoa học Quốc gia với chủ đề “Kế toán - Kiểm toán Việt Nam thích ứng với xu hướng hội nhập và chuyển đổi số” nhằm kết nối, tạo diễn đàn cho các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia cùng giao lưu, trao đổi về các vấn đề cấp thiết trong nghiên cứu, đào tạo và hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam hiện nay.

Nguồn ảnh Internet

Cho đến thời điểm hiện tại, Ban tổ chức đã nhận được 75 bài viết của các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia tại các cơ sở đào tạo, nghiên cứu; chuyên gia hành nghề trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán, quản trị, tài chính; đại diện các doanh nghiệp có liên quan và các nghiên cứu sinh, học viên cao học, sinh viên các cơ sở đào tạo của các trường đại học trong cả nước.

Hội thảo sẽ bàn luận về những chủ đề chính sau: (1) kế toán, kiểm toán trong xu thế hội nhập; (2) chuyển đổi số trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán; (3) đào tạo kế toán, kiểm toán đáp ứng yêu cầu hội nhập trong nền kinh tế số; (4) các lĩnh vực liên ngành kinh tế có liên quan đến kế toán, kiểm toán.

Chia sẻ về Hội thảo khoa học quốc gia, TS. Đoàn Thục Quyên, Trưởng khoa Kế toán, Trường Đại học Công đoàn cho biết: “Đây là diễn đàn khoa học về kế toán – kiểm toán với sự tham gia của rất nhiều các chuyên gia, nhà khoa học, giảng viên, doanh nghiệp và những người có quan tâm đến lĩnh vực này; là cơ hội gặp gỡ, kết nối, chia sẻ và lắng nghe những thuận lợi, khó khăn và ý kiến của các nhà khoa học, các nhà quản lý về lĩnh vực kế toán - kiểm toán. Thông qua Hội thảo này, hoạt động nghiên cứu, đào tạo trong các trường đại học, học viện khối kinh tế ở Việt Nam nói chung và của Trường Đại học Công đoàn nói riêng sẽ ngày càng đổi mới và hoàn thiện; hành nghề kế toán, kiểm toán ở Việt Nam ngày càng hội nhập với quốc tế và nền kinh tế số.”

 TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

 

 

 

 

Tin liên quan
Top