Tin Hoạt động

ĐOÀN CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN CÁC BÊN LIÊN QUAN PHỤC VỤ ĐÁNH GIÁ NGOÀI CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Thực hiện theo kế hoạch của đợt khảo sát chính thức phục vụ đánh giá ngoài chương trình đào tạo (CTĐT) trình độ Tiến sĩ tại Trường Đại học Công đoàn, ngày 11/11/2023, ngày làm việc thứ hai của đợt khảo sát chính thức, đoàn chuyên gia của Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục - Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam thực hiện phỏng vấn các nhóm đối tượng liên quan và kiểm tra cơ sở vật chất. 

      Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài thực hiện lịch trình khảo sát ngày thứ hai gồm có: TS. Nguyễn Thị Tuyết – Phó Trưởng phòng Đánh giá chất lượng giáo dục, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam – Thư ký và PGS. TS. Nguyễn Văn Uyên - Trưởng phòng Công nhận chất lượng, Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục, Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam; TS. Nguyễn Thị Thu Hà – Nguyên Chuyên viên cao cấp Vụ Giáo dục đại học, Bộ Giáo dục và Đào tạo; PGS.TS Phạm Văn Quyết – Nguyên Trưởng phòng Đào tạo Sau đại học Trường Đại học Khoa học xã hội và nhân văn – Đại học Quốc gia Hà Nội.

Các thành viên đoàn đánh giá ngoài đã tiến hành phỏng vấn nhóm Giảng viên giảng dạy CTĐT ngành Quản trị nhân lực; nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trường & của đơn vị phụ trách CTĐT; nhóm Nhà tuyển dụng và Cựu Nghiên cứu sinh ngành Quản trị nhân lực; nhóm Nghiên cứu sinh ngành Quản trị nhân lực.

        Để đánh giá chính xác, hiệu quả CTĐT ngành Quản trị nhân lực trình độ Tiến sĩ, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài trực tiếp đặt các câu hỏi, trao đổi và thảo luận cùng các nhóm đối tượng liên quan để tìm hiểu thực tế hoạt động đào tạo, giảng dạy và thông tin về CTĐT đang tiến hành kiểm định của Trường Đại học Công đoàn. 

Buổi phỏng vấn diễn ra trong không khí trang trọng, nghiêm túc, tính trao đổi và tương tác cao, các nhóm đối tượng được phỏng vấn đã cung cấp những thông tin đầy đủ, chính xác, đáp ứng yêu cầu của Đoàn đánh giá ngoài. Thông qua phỏng vấn, đoàn chuyên gia đã có những thông tin cần thiết, khách quan về hoạt động đào tạo CTĐT Quản trị nhân lực trình độ tiến sĩ. Trường Đại học Công đoàn rất vinh dự và trân quý tình cảm của người sử dụng lao động, cựu NCS, NCS đã dành thời gian hỗ trợ Nhà trường trong quá trình kiểm định. Qua đó, Trường Đại học Công đoàn sẽ tiếp tục cải thiện các hoạt động của trường, khẳng định được vị thế, uy tín đối với doanh nghiệp và xã hội, nâng tầm thương hiệu của trường trong hệ thống giáo dục quốc gia.

Tiếp đến, đoàn chuyên gia tiến hành thăm quan  phòng làm việc của khoa Quản trị nhân lực, khoa Sau đại học, phòng học, phòng bảo vệ luận án, phòng semina phục vụ CTĐT ngành QTNL trình độ tiến sĩ. Các hoạt động kiểm tra được thực hiện một cách hết sức khẩn trương, nghiêm túc nhằm đánh giá chính xác theo dữ liệu báo cáo của Trường Đại học Công đoàn.

Đoàn Đánh giá ngoài với những chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực kiểm định chất lượng sẽ có những đánh giá, nhận xét công tâm, khách quan và chính xác, qua đó đưa ra các khuyến nghị giúp Nhà trường cải tiến và nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo của Trường./.

Dưới đây là một số hình ảnh:

Chuyên gia phỏng vấn nhóm Giảng viên CTĐT ngành Quản trị nhân lực

Thành viên nhóm Giảng viên CTĐT ngành Quản trị nhân lực trả lời phỏng vấn của chuyên gia

Chuyên gia phỏng vấn nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trường & của đơn vị phụ trách CTĐT 

Chuyên gia phỏng vấn nhóm Nghiên cứu sinh 

Chuyên gia ghi chép nội dung trả lời trực tuyến của các thành viên nhóm Nghiên cứu sinh

Chuyên gia phỏng vấn nhóm Nhà tuyển dụng  và Cựu Nghiên cứu sinh

Thành viên nhóm Nhà tuyển dụng và Cựu Nghiên cứu sinh trả lời phỏng vấn bằng hình thức trực tuyến

 

 

Chuỗi hình ảnh chuyên gia thực hiện kiểm tra cơ sở vật chất:

 

Chuyên gia và nhóm Giảng viên CTĐT ngành Quản trị nhân lực chụp ảnh lưu niệm 

Chuyên gia và nhóm chuyên viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Trường & của đơn vị phụ trách ngành Quản trị Nhân lực chụp ảnh lưu niệm 

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG


 

Tin liên quan
Top