Tin Hoạt động

ĐOÀN CHUYÊN GIA ĐÁNH GIÁ NGOÀI LÀM VIỆC VỚI BAN LÃNH ĐẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN

Thực hiện lịch trình khảo sát chính thức đánh giá chất lượng 05 chương trình đào tạo Thạc sĩ của Trường Đại học Công đoàn, ngày 13/3/2023, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã tiến hành phỏng vấn và làm việc trực tiếp với Ban lãnh đạo Nhà trường, lãnh đạo các Khoa có chương trình đào tạo được kiểm định và các phòng, ban liên quan trong toàn trường.

Toàn cảnh buổi làm việc

          Tham dự buổi làm việc, về phía đoàn chuyên gia đánh giá ngoài có sự hiện diện của GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Nguyên chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình - Trưởng đoàn; TS. Nguyễn Đình Huy - Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm định chất lượng giáo dục – Trường Đại học Vinh - Thư ký; TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh - Thành viên thường trực và PGS. TS Nguyễn Mạnh Tuân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội; TS. Nguyễn Việt Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương; TS. Trần Thanh Vũ - Nguyên phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương; TS. Nguyễn Văn Trung -  Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và NV - Trường Đại học Vinh; PGS. TS Nguyễn Thái An – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Dược Hà Nội; PGS. TS Phan Thị Thanh Hội – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội; TS. Trần Công Nghiệp – Nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên; TS. Lê Thị Huyền Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội; ThS. Giản Hoàng Anh – Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh là các thành viên đoàn đánh giá ngoài. 

GS.TSKH. Đặng Ứng Vận - Nguyên chánh văn phòng Hội đồng Quốc gia giáo dục – Nguyên Hiệu trưởng Trường Đại học Hòa Bình - Trưởng đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

TS. Trần Thanh Vũ - Nguyên phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kinh tế kỹ thuật Bình Dương - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

PGS. TS Nguyễn Mạnh Tuân – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học kinh tế - Đại học quốc gia Hà Nội - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

TS. Trần Công Nghiệp – Nguyên Trưởng phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng - Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh, Đại học Thái Nguyên - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

TS. Nguyễn Việt Anh – Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Trưng Vương - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

TS. Nguyễn Văn Trung -  Trưởng khoa Du lịch và Công tác xã hội, Trường Khoa học Xã hội và NV - Trường Đại học Vinh - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

TS. Nguyễn Thị Thu Hà - Kiểm định viên Trung tâm KĐCLGD Trường Đại học Vinh - Thành viên thường trực đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

PGS. TS Nguyễn Thái An – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Dược Hà Nội - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

TS. Lê Thị Huyền Trang - Phó Giám đốc Trung tâm Đảm bảo chất lượng Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài

 

PGS. TS Phan Thị Thanh Hội – Giảng viên cao cấp Trường Đại học Sư phạm Hà Nội - Thành viên đoàn chuyên gia đánh giá ngoài 

          Về phía Trường Đại học Công đoàn có PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá 05 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ; TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng; Lãnh đạo các đơn vị liên quan và thành viên Hội đồng tự đánh giá.

PGS.TS. Lê Mạnh Hùng - Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng, Chủ tịch Hội đồng tự đánh giá 05 chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ

TS. Nguyễn Đức Tĩnh - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng

TS. Dương Thị Thanh Xuân - Phó hiệu trưởng, Phó Chủ tịch Hội đồng

          Tại buổi làm việc, Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài và Ban lãnh đạo Trường Đại học Công đoàn cùng trao đổi về các mặt hoạt động của Nhà trường trong thời gian qua, đặc biệt là hoạt động xây dựng, thiết kế 05 chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Quản trị nhân lực, Quản trị kinh doanh, Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp, Kế toán và Xã hội học. Trường Đại học Công đoàn luôn quan tâm, coi trọng hoạt động kiểm định chất lượng, coi đây là một trong những giải pháp then chốt nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các chương trình đào tạo của Nhà trường. Đoàn chuyên gia đánh giá ngoài đã đưa ra nhiều ý kiến đóng góp và nhận định hết sức công tâm, khách quan, chỉ ra những điểm mạnh cần phát huy và một số mặt còn hạn chế trong các tiêu chí đánh giá nhằm giúp tập thể Trường Đại học Công đoàn từng bước hoàn thiện và phát triển hơn nữa trong tương lai./.

 

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG VÀ QUAN HỆ CÔNG CHÚNG

 

Tin liên quan
Top