Tin Hoạt động

CHƯƠNG TRÌNH HỌC BỔNG TRAO ĐỔI SINH VIÊN VỚI TRƯỜNG ĐẠI HỌC MOKWON

Trường Đại học Công đoàn thông báo xét duyệt học bổng chương trình trao đổi dành cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn tại Trường Đại học Mokwon, thông tin học bổng cụ thể như sau:

I. Thông tin về học bổng

1. Học bổng Chương trình Trao đổi sinh viên

- Đối tượng: sinh viên năm 2, năm 3 đang học tập tại Trường Đại học Công đoàn có điểm trung bình chung tích lũy 01 học kỳ gần nhất từ 2.8/4 trở lên.

- Giá trị học bổng: 01 năm được miễn 100% học phí tại Trường Đại học Mokwon trị giá 6.400.000 won/suất/năm (tương đương khoảng 119.264.640 đồng/suất/năm).

- Số lượng học bổng: 05 học bổng.

- Thời gian thực hiện trao đổi: từ tháng 9/2024 – tháng 8/2025.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 18/6/2024. 

2. Học bổng Chính phủ

- Đối tượng: Sinh viên đáp ứng điều kiện Học bổng Chương trình Trao đổi sinh viên và có điểm trung bình chung tích lũy 01 học kỳ gần nhất từ 3.5/4 (08/10) trở lên.

- Giá trị học bổng: 500$/tháng - kéo dài từ 6-12 tháng

- Số lượng học bổng: 02 học bổng.

- Thời hạn nộp hồ sơ: Trước ngày 04/6/2024. 

Lưu ý: Trong trường hợp Học bổng Chính phủ đã đủ 02 sinh viên đạt đủ điều kiện, số lượng Học bổng Chương trình Trao đổi sinh viên còn lại là 03.

II. Hồ sơ đăng ký (bằng Tiếng Anh) gồm có:

- Đơn đăng ký dự tuyển (Mỗi loại học bổng mẫu đính kèm);

- Giấy chứng nhận đang theo học tại Trường (Dịch thuật công chứng + Dấu chứng nhận Bộ Ngoại giao Việt Nam + Dấu chứng nhận ĐSQ Hàn Quốc);

- Bảng điểm Đại học (Dịch thuật công chứng + Dấu chứng nhận Bộ Ngoại giao Việt Nam + Dấu chứng nhận ĐSQ Hàn Quốc);

- Thư giới thiệu của Trường đang theo học (Bản Tiếng Anh);

- Hộ chiếu của sinh viên (Bản sao);

- CCCD của bố, mẹ sinh viên (Bản sao);

- Giấy khai sinh (Dịch thuật công chứng).

III. Các môn sinh viên có thể đăng ký học tại chương trình trao đổi

Sinh viên tham gia chương trình trao đổi có thể đăng ký từ 9-18 tín chỉ/ học kỳ, bao gồm các môn sau:

- Tiếng Anh 1, 2, …;

- Tiếng Hàn 1, 2, …;

- Văn Hóa và Lịch sử Hàn & Thế giới;

- Kỹ năng máy tính cơ bản;

- Các môn tự chọn khác về chuyên ngành (Tham khảo danh sách các ngành và chuyên ngành trong Thông tin giới thiệu Trường Đại học Mokwon).

IV. Phương thức và thời hạn gửi hồ sơ học bổng

Phương thức xét chọn: Theo quy định của Trường Đại học Mokwon và theo thỏa thuận giữa Trường Đại học Công đoàn và Trường Đại học Mokwon. 

Hồ sơ bản cứng gửi về Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế (P1-T1, Nhà B, Trường Đại học Công đoàn; số 169 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội) và gửi bản mềm qua địa chỉ email iict@dhcd.edu.vn 

- Học bổng Chương trình Trao đổi sinh viên: Trước ngày 18/6/2024.

- Học bổng Chính phủ Hàn Quốc: Trước ngày 04/6/2024.

* Chi tiết liên hệ: Đ/c Vũ Minh Ngọc - Viện Hợp tác và Đào tạo Quốc tế.

SĐT: 0966.010.151; Email: iict@dhcd.edu.vn.

 

   


Link thông báo xét duyệt học bổng chương trình trao đổi dành cho sinh viên Trường Đại học Công đoàn tại Trường Đại học Mokwon

 

Form đăng ký Học bổng Chương trình trao đổi sinh viên

Mẫu form đăng ký Học bổng Chính phủ Hàn Quốc

Tin liên quan
Top