Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THÔNG BÁO VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I 2018 - 2019

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW3 (2016 - 2019)

Ngày 12/11/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân ngành Luật, lớp Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học VB2TC-LW3.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW2 (2015 - 2018) TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 6/9/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng lớp Đại học bằng thứ 2, ngành Luật, hệ vừa làm vừa học, khoá 2015 - 2018 cho 47 học viên tham gia khóa đào tạo.

Xem tiếp...

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG VÀ THI ĐUA HỌC KỲ II NĂM 2017 - 2018

Xem tiếp...

QŨY HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Xem tiếp...

Top