Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

KHOA XÃ HỘI HỌC TỔ CHỨC SINH HOẠT KHOA HỌC Học kỳ I năm học 2018-2019

Thực hiện kế hoạch sinh hoạt khoa học năm học 2018-2019 trong học kỳ I khoa Xã hội học đã tổ chức các buổi sinh hoạt khoa học nhằm nâng cao chất lượng đào tạo

Xem tiếp...

THÔNG BÁO VỀ ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN HỌC KỲ I 2018 - 2019

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW3 (2016 - 2019)

Ngày 12/11/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân ngành Luật, lớp Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học VB2TC-LW3.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW2 (2015 - 2018) TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 6/9/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng lớp Đại học bằng thứ 2, ngành Luật, hệ vừa làm vừa học, khoá 2015 - 2018 cho 47 học viên tham gia khóa đào tạo.

Xem tiếp...

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG VÀ THI ĐUA HỌC KỲ II NĂM 2017 - 2018

Xem tiếp...

Top