Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW3 (2016 - 2019)

Ngày 12/11/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ Bế giảng và trao bằng cử nhân ngành Luật, lớp Đại học bằng thứ hai, hệ vừa làm vừa học VB2TC-LW3.

Xem tiếp...

LỄ BẾ GIẢNG, TRAO BẰNG CỬ NHÂN NGÀNH LUẬT, LỚP ĐẠI HỌC BẰNG THỨ HAI, HỆ VỪA LÀM VỪA HỌC VB2TC-LW2 (2015 - 2018) TẠI HẢI PHÒNG

Ngày 6/9/2018, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Lễ bế giảng lớp Đại học bằng thứ 2, ngành Luật, hệ vừa làm vừa học, khoá 2015 - 2018 cho 47 học viên tham gia khóa đào tạo.

Xem tiếp...

DANH SÁCH DỰ KIẾN NHẬN HỌC BỔNG VÀ THI ĐUA HỌC KỲ II NĂM 2017 - 2018

Xem tiếp...

QŨY HỌC BỔNG THẮP SÁNG NIỀM TIN

Xem tiếp...

KHẢO SÁT TÌNH HÌNH VIỆC LÀM CỦA CỰU SINH VIÊN TỐT NGHIỆP NĂM 2017

Xem tiếp...

THÔNG BÁO ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ RÈN LUYỆN VÀ THI ĐUA HỌC KỲ II 2017 - 2018

Xem tiếp...

Top