Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH, CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH QUẢN LÝ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP

Ngày 26/5/2022, Khoa An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp, trường Đại học Công đoàn tổ chức hội thảo:” Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo ngành Quản lý an toàn và sức khỏe nghề nghiệp”. Hội thảo đem đến cơ hội trao đổi học thuật, kỹ năng thực tiễn từ các nhà khoa học, những người sử dụng lao động hàng đầu về lĩnh vực an toàn và sức khỏe nghề nghiệp.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH XÃ HỘI HỌC NĂM 2022

Ngày 24/5/2022, tại phòng họp Quốc tế, Trường Đại học Công đoàn tổ chức Hội thảo: “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Xã hội học”. Hội thảo diễn ra trong khuôn khổ các hoạt động của Trường Đại học Công đoàn nhằm đổi mới toàn diện chương trình đào tạo đại học và sau đại học.

Xem tiếp...

HOẠT ĐỘNG NGHIÊN CỨU THỰC TẾ CỦA KHOA LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ TẠI TỈNH SƠN LA NĂM 2022

Thực hiện Kế hoạch công tác nghiên cứu thực tế năm 2022 và Quyết định số 370/QĐ-ĐHCĐ ngày 19/4/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Công đoàn về việc cử viên chức đi thực tế, Khoa Lý luận Chính trị tổ chức chuyến đi thực tế tại tỉnh Sơn La từ ngày 22 tháng 4 đến ngày 24 tháng 4 năm 2022 nhằm nâng cao kiến thức, kỹ năng thực tiễn góp phần nâng cao chất lượng giảng dạy, nghiên cứu khoa học cho giảng viên của Khoa.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ NGÀNH KẾ TOÁN NĂM 2022

Sáng ngày 23/05/2022, Khoa Kế toán tổ chức Hội thảo khoa học: “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Kế toán”, Hội thảo diễn ra tại Phòng họp quốc tế, trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ, TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC NĂM 2022

Ngày 21/05/20222, Khoa Quản trị nhân lực tổ chức Hội thảo khoa học: “Rà soát, điều chỉnh chương trình đào tạo Thạc sĩ, Tiến sĩ ngành Quản trị nhân lực”, hội thảo diễn ra tại Phòng họp quốc tế, trường Đại học Công đoàn.

Xem tiếp...

HỘI THẢO KHOA HỌC RÀ SOÁT, ĐIỀU CHỈNH CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH NĂM 2022

Ngày 21/5/2022, Khoa Quản trị Kinh doanh - Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình Hội thảo khoa học với chủ đề: “Rà soát, điều chỉnh Chương trình đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh năm 2022”.

Xem tiếp...

CHƯƠNG TRÌNH HƯỞNG ỨNG NGÀY THẾ GIỚI VỀ AN TOÀN VÀ SỨC KHỎE TẠI NƠI LÀM VIỆC

Hưởng ứng kỷ niệm 19 năm ngày Thế giới về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc (28/4/2003- 28/4/2022), sáng ngày 28/4/2022, Khoa An toàn lao động và Sức khỏe nghề nghiệp - Trường Đại học Công đoàn tổ chức chương trình giao lưu và tìm hiểu kiến thức về An toàn và Sức khỏe tại nơi làm việc năm 2022.

Xem tiếp...

NGHIỆM THU CẤP CƠ SỞ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC CẤP TỈNH HÒA BÌNH

Ngày 27/4/2022, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức nghiệm thu cấp cơ sở đề tài nghiên cứu khoa học cấp tỉnh Hòa Bình: “Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp phát triển nguồn nhân lực khu du lịch quốc gia Hồ Hòa Bình đến năm 2030” do TS. Đỗ Thị Tuyết – Giảng viên Cao cấp Khoa Quản trị nhân lực làm chủ nhiệm đề tài.

Xem tiếp...

CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG NGÀY HỘI SÁCH VÀ VĂN HOÁ ĐỌC NĂM 2022

Chào mừng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản quyền Thế giới 23/4, Phòng Thông tin Tư liệu, Đoàn Thanh niên – Hội Sinh viên Trường Đại học Công đoàn phối hợp tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa và đầy tính nhân văn.

Xem tiếp...

Top