Bảng vàng thành tích

THỦ KHOA XUẤT SẮC TỐT NGHIỆP NĂM 2016

Sinh viên: BÙI THỊ HỒNG TRANG

  • Lớp LW4B
  • Quê quán: Qui Nhơn, Bình Định
  • Kết quả học tập toàn khóa: 3.61 
  • Điểm rèn luyện toàn khóa: 92

CÁC DANH HIỆU ĐẠT ĐƯỢC

1. Đạt danh hiệu xuất sắc toàn khóa
2. Thủ khoa xuất sắc tốt nghiệp năm 2016 

3. Danh hiệu Bí thư Chi đoàn giỏi thủ đô 2015

4. Giấy khen sinh viên xuất sắc trong công tác Đoàn và phong trào sinh viên năm học 2012- 2013 và năm học 2013-2014.

Tin liên quan
Top