Tin Phòng ban - Khoa - Bộ môn

THẨM ĐỊNH GIÁO TRÌNH-TÀI CHÍNH CÔNG

 

Ngày 21 tháng 6 năm 2024, Trường Đại học Công đoàn đã tổ chức, đánh giá thẩm định giáo trình: “Tài chính công” do TS. Đinh Thị Hòa – Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng, Trường Đại học Công đoàn làm chủ biên. Giáo trình được đánh giá đạt loại xuất sắc.

Hội đồng thẩm định gồm 05 thành viên: TS. Đoàn Thục Quyên là Chủ tịch Hội đồng; PGS.TS. Lê Thị Diệu Huyền, Uỷ viên phản biện 1; TS. Bùi Tiến Hanh - Uỷ viên phản biện 2; TS. Nguyễn Thị Hạnh, Uỷ viên; ThS. Nguyễn Kim Thanh, Uỷ viên - thư ký.

         Tại buổi thẩm định, TS. Đinh Thị Hòa, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng Trường Đại học Công đoàn, chủ biên giáo trình đã trình bày ngắn gọn mục đích, ý nghĩa cũng như các nội dung cơ bản của giáo trình. Mục tiêu của giáo trình “Tài chính công” nhằm cung cấp cho người học kiến thức chung về tài chính công, ngân sách Nhà nước và các quỹ tài chính công ngoài ngân sách Nhà nước; giúp người học nắm được quy định về hoạt động thu ngân sách nhà nước, chi thường xuyên, chi đầu tư phát triển  và tổ chức cân đối ngân sách Nhà nước ở Việt Nam. Nội dung của giáo trình được chia thành 6 chương: (1) Tổng quan về tài chính công; (2) Ngân sách nhà nước; (3) Thu ngân sách nhà nước; (4) Chi ngân sách nhà nước; (5) Cân đối ngân sách nhà nước và nợ công; (6) Quỹ tài chính công ngoài ngân sách nhà nước.

Các thành viên của Hội đồng thẩm định đánh giá: giáo trình đã có sự đầu tư, xây dựng bố cục hợp lý, mục tiêu rõ ràng, phù hợp điều kiện giảng dạy và đáp ứng được yêu cầu của môn học. Tuy nhiên, để giáo trình được hoàn thiện hơn, Hội đồng thẩm định đề nghị nhóm tác giả viết giáo trình cần chỉnh sửa, bổ sung thêm một số nội dung do các thành viên của Hội đồng thẩm định đóng góp. Nhóm tác giả đã nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định để bổ sung và hoàn thiện giáo trình trong thời gian sớm nhất..

Với tinh thần cầu thị, sau khi lắng nghe ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định, TS. Đinh Thị Hòa – Giảng viên Khoa Tài chính Ngân hàng trân trọng cảm ơn Hội đồng và nghiêm túc tiếp thu những ý kiến đóng góp của Hội đồng để bổ sung và hoàn thiện giáo trình trong thời gian sớm nhất phục vụ cho biên tập và phát hành.

Kết luận buổi nghiệm thu, Chủ tịch hội đồng đã tổng hợp những ý kiến đóng góp, chỉnh sửa, bổ sung một số nội dung trong giáo trình. Hội đồng đã tiến hành bỏ phiếu và thống nhất nghiệm thu giáo trình với kết quả thẩm định đạt loại xuất sắc.

Dưới đây là một số hình ảnh Hội đồng thẩm định:

Quang cảnh buổi làm việc của Hội đồng thẩm định

 

Các thành viên trong Hội đồng thẩm định chụp ảnh lưu niệm

TS. Trần Thế Lữ - Đại diện khoa Tài chính Ngân hàng phát biểu

 

TS. Đoàn Thục Quyên-Chủ tịch Hội đồng phát biểu 

 

TS. Đinh Thị Hòa, Giảng viên Khoa Tài chính – Ngân hàng 

Trường Đại học Công đoàn, chủ biên giáo trình trình bày trước Hội đồng

 

PGS.TS. Lê Thị Diệu Huyền, Uỷ viên phản biện 1 phát biểu ý kiến

 

TS. Bùi Tiến Hanh - Uỷ viên phản biện 2 phát biểu ý kiến

 

TS. Nguyễn Thị Hạnh - Uỷ viên phát biểu ý kiến

ThS. Nguyễn Kim Thanh - Uỷ viên thư ký phát biểu ý kiến

 

ThS. Nguyễn Quốc Việt – Giảng viên khoa Tài chính Ngân hàng


 

Tin liên quan
Top