Tin Nổi bật

THÔNG BÁO NHẬN HỒ SƠ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC, CAO ĐẲNG HỆ CHÍNH QUI ĐỢT 1 NĂM 2016

I. THÔNG BÁO

 

II. MẪU PHIẾU ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN. TẢI MẪU PHIẾU VÀ HƯỚNG DẪN TẠI ĐÂY.

III. HƯỚNG DẪN KHAI PHIẾU ĐĂNG KÝ

 

 

Tin liên quan
Top