Tin Nổi bật

THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2024 THEO PHƯƠNG THỨC XÉT TUYỂN DỰA VÀO KẾT QUẢ HỌC TẬP BẬC THPT

1. Tra cứu kết quả xét tuyển: Tra cứu tại đây (http://dkxt.dhcd.edu.vn/TraCuu)

2. Đăng kí nguyện vọng trên hệ thống đăng ký của Bộ Giáo dục và Đào tạo: Đăng kí tại đây (http://thisinh.thitotnghiepthpt.edu.vn)

3. Tra cứu danh sách trúng tuyển: Tra cứu tại đây (http://tuyensinh.dhcd.edu.vn)

4. Toàn văn thông báo: Xem tại đây

5. DANH SÁCH THÍ SINH ĐỦ ĐIỀU KIỆN TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2024 (ĐỐI TƯỢNG DỰ BỊ ĐẠI HỌC): Xem tại đây

 

Tin liên quan
Top