Tin Nổi bật

KHOA LÝ LUẬN VÀ NGHIỆP VỤ CÔNG ĐOÀN

 1. Thông tin liên hệ

Địa chỉ liên hệ: Phòng 308, Nhà B, Trường Đại học Công đoàn, Số 169, Tây sơn, Đống Đa, Hà Nội  

Số điện thoại: 043.8.517.078

Email:  kcongdoan@dhcd.edu.vn

2. Ban Chủ nhiệm khoa

  • Phó Trưởng khoa - Phụ trách khoa: Th.S Hồ Thức Hoà

                           Email: hoaht@dhcd.edu.vn

3. Chức năng, nhiệm vụ        

-         Đào tạo hệ chính quy Cử nhân kinh tế, ngành QTKD, dành cho cán bộ công đoàn (thời gian 4 năm).

-         Đào tạo ngắn hạn các lớp lý luận và nghiệp vụ Công đoàn theo chương trình đại học ngành QTKD.

-         Bồi dưỡng , tập huấn về nghiệp vụ công tác Công đoàn cho cán bộ Công đoàn các cấp.

-         Tổ chức cho giảng viên và sinh viên nghiên cứu khoa học.

4. Đào tạo

- Đào tạo ngắn hạn theo từng phần chương trình: Nhằm nâng cao trình độ đáp ứng yêu cầu công tác đối với những cán bộ đã tốt nghiệp đại học hoặc không có điều kiên học dài hạn. Những cán bộ được đào tạo từng phần, kết thúc khóa học được cấp chứng chỉ, chứng nhận đã qua chương trình đào tạo. Tính đến tháng 9/2012, Nhà trường đã đào tạo được 123 lớp Đại học phần lý luận và nghiệp vụ công đoàn với khoảng 10.000 người ; 7 lớp văn hóa quần chúng với khoảng 350 người.

- Bồi dưỡng tập huấn ngắn hạn: Từ khi thành lập đến nay, Nhà trường đã mở nhiều lớp bồi dưỡng tập huấn cho các đối tượng là cán bộ thuộc các Liên đoàn lao động tỉnh, thành phố; Công đoàn ngành trung ương; Công đoàn các khu công nghiệp - chế xuất; các Ban thuộc Tổng Liên đoàn và đã đào tạo với hàng vạn cán bộ làm công tác công đoàn.

- Ngành Quan hệ lao động (Labor Relations)

- Bắt đầu tuyển sinh từ năm 2014

- Khối thi: A, A1, D1

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT.
- Thời gian đào tạo: 4 năm
- Bằng tốt nghiệp: Cử nhân Quan hệ lao động

- Mục tiêu đào tạo:

+ Đào tạo những cử nhân Quan hệ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có sức khỏe, có tinh thần phục vụ công nhân, viên chức, lao động, say mê, yêu nghề, nắm vững kiến thức chuyên môn về lĩnh vực quan hệ lao động và kỹ năng thực hành về nghề.

+ Cử nhân quan hệ lao động có thể đảm nhận các công việc cho các cơ quan nhà nước, các cấp công đoàn, các đoàn thể chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp, các trường Đại học, Cao đẳng, trường đào tạo nghề, các viện nghiên cứu và trong các doanh nghiệp…

            - Kết quả đạt được sau đào tạo:

+ Cử nhân Quan hệ lao động được trang bị kiến thức, kỹ năng đàm phán xử lý các mối quan hệ lao động, kỹ năng tổ chức lực lượng công nhân, viên chức, lao động; phương pháp phân tích, đánh giá và ra quyết định liên quan trong ứng xử với người lao động và đoàn thể của họ; kỹ năng tham gia vào quá trình quản trị kinh doanh như một nhà quản trị nguồn nhân lực; có kỹ năng thương lượng thuyết phục.

+ Cử nhân quan hệ lao động có khả năng như: Tiến hành thương lượng với người sử dụng lao động về hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Giám sát việc thực hiện hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể; Giải quyết tranh chấp lao động và tổ chức đình công tại nơi làm việc; Đề xuất giải pháp với người sử dụng lao động để duy trì mối quan hệ lao động hài hòa giữa người lao động và người sử dụng lao động; điều hành nhân sự trong doanh nghiệp, chuyên viên quan hệ công chúng, chuyên viên giải quyết tranh chấp lao động, cán bộ công đoàn, cán bộ nhân sự, chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn. Ngoài ra cử nhân quan hệ lao động có thể học lên cao học để tham gia giảng dạy tại các trường Đại học.

          - Vị trí công tác sau khi tốt nghiệp:

         + Cán bộ quản lý nhân sự trong phòng tổ chức cán bộ

         + Cán bộ phòng quan hệ công chúng

         + Cán bộ công đoàn, cán bộ các đoàn thể khác

         + Chuyên viên nghiên cứu về lao động và công đoàn trong các viện, trường đại học và các trung tâm đào tạo và giới thiệu việc làm.

          + Chuyên viên tư vấn, nghiên cứu các dự án về lao động, xã hội; về quan hệ công chúng.

        + Chuyên viên thương lượng và xử lý tranh chấp trong quan hệ lao động tại các cơ quan và doanh nghiệp.

5. Thành tích - khen thưởng

Đến nay khoa đã và đang đào tạo được trình độ đại học:

-         30 khoá tập trung cho cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức, lao động.

121 khoá tại chức cho cán bộ Công đoàn, công nhân viên chức, lao động

Tin liên quan
Top