Tin Khác

DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2012

 DANH SÁCH BAN NỮ CÔNG NHIỆM KỲ 2012 - 2015

 

STT

HỌ VÀ TÊN

BỘ PHẬN

CHỨC VỤ

1

Nguyễn Thị Thu Hương

BM Ngoại ngữ

Trưởng ban

2

Vũ Thị Minh Nguyệt

Khoa Công đoàn

Phó ban

3

Vương Hương Giang

Phòng TTTL

Ủy viên

4

Bùi Thị Thu Hà

Phòng Khoa học

Ủy viên

5

Đinh Thị Hoa

Phòng Y tế

Ủy viên

6

Nguyễn Thị Hạnh

Khoa TCNH

Ủy viên

7

Phạm Phương Lan

Khoa Lý luận chính trị

Ủy viên

8

Trần Thị Bích Liên

Phòng HCTH

Ủy viên

9

Tống Thị Thanh Mai

Phòng Khảo thí

Ủy viên

10

Trần Thị Hoài Thu

Khoa Sau đại học

Ủy viên

11

Phạm Thị Kim Xuyến

Khoa Xã hội học

Ủy viên

Tin liên quan
Top