Nghiên cứu Khoa học

XÉT DUYỆT SÁCH KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG

 XÉT DUYỆT SÁCH: “KỸ THUẬT ĐO LƯỜNG” (CHỦ BIÊN: TS. VŨ VĂN THÚ)

- THỜI GIAN: 15H30 NGÀY 05/12/2012
- ĐỊA ĐIỂM: P 101 NHÀ A
 

Tin liên quan
Top