Tin Nổi bật

SỞ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ TỈNH PHÚ THỌ VÀ TRƯỜNG ĐH CÔNG ĐOÀN TỔ CHỨC NGHIỆM THU ĐỀ TÀI NCKH CẤP TỈNH

 Ngày 24 tháng 12 năm 2012, Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ đã tổ chức nghiệm thu đề tài Nghiên cứu đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ do nhóm nghiên cứu thuộc trường Đại học Công đoàn thực hiện; Chủ nhiệm đề tài: PGS. TS. Vũ Quang Thọ.   

Mục đích nghiên cứu của đề tài là nhằm đánh giá thực trạng tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2006 - 2010; từ đó đề xuất các giải pháp phòng ngừa, giải quyết tranh chấp lao động và đình công trong các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên địa bàn tỉnh Phú Thọ trong giai đoạn hiện nay. Bên cạnh đó, những kết quả nghiên cứu của đề tài còn được đưa vào chương trình giảng dạy bậc cao học tại trường ĐH Công đoàn.

Thông qua nghiên cứu đề tài, giúp cán bộ, giảng viên Nhà trường trau dồi, nâng cao hơn nữa năng lực nghiên cứu khoa học, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo của Nhà trường.

Đề tài sau khi hoàn thiện gồm:

01 Báo cáo tổng luận (dài 160 trang không kể phụ lục)

02 Báo cáo chuyên đề

01 Báo cáo xử lý kết quả điều tra khảo sát.

Tại hội nghị nghiệm thu, các thành viên hội đồng nhất trí đánh giá đề tài đạt loại Xuất sắc (92,2 điểm)

 

 

 

             Phòng Quản lý Khoa học

Tin liên quan
Top