ࡱ> ;=: Z*bjbj! ! 82CfCfc ] BB8$sss$>]sQ"sssBB3N+++sB8+s++z+`Q6Ks+d0+$$+$+ss+sssss^sssssss$sssssssss : TNG LIN ON LAO NG VIT NAM CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM TRNG I HC CNG ON c lp T do Hnh phc L LCH SINH VIN H v tn: & & & & & & & & & & & & ..........& Nam (n).............. Lp:& & & & & & & & & & & Khoa:& & & & & & & & & & & & M sinh vin:& & & & & & & & & & & & & & & & & & & & ....... Ngy, thng nm sinh:......................................................................... in thoi:& & & & & & & & & & & ..Email (Nu c):& & & & & & & & & & & & S CMND: ......................................Cp ngy:..................Ni cp:................................. H khu thng tr:.......................................................................................................... ........................................................................................................................................... a ch ch hin nay:...................................................................................................... ........................................................................................................................................... Thi vo trng khi:...........im thi: Mn 1:..............Mn 2:.............Mn 3:................ Dn tc:.....................................................Tn gio:......................................................... Ngy vo on TNCSHCM:...............................................Ti:........................................ Ngy vo ng CS Vit Nam:............................................Ti:........................................ Ch chnh sch c hng:........................................................................................ FJ B F H J L N p r t 4 8 x |sgXLX=X=L=hwQh CJaJmHsHhcMCJaJmHsHhwQhwQCJaJmHsHhcMhcM5CJ aJ h 5CJ aJ hcMh 5CJ&aJ hcMh 5mHsHhcMhcMCJaJmHsHhcMh#^CJ$aJmHsHjhcM5UmHnHuhcMh CJaJmHsH"hcMh 5>*CJaJmHsHhcM5CJaJmHsHhcMh 5CJaJmHsHD F J L r t 4 D nTd8]^gd d8]^gdwQ $0^0a$gd gd#^0^0gd #@]#^@gdcM B D ~ |rVl<T>@j 񼴼vteVh#^h#^CJaJmHsHh#^h CJaJmHsHUh|LhjWCJaJmHsHhjWCJaJmHsHh CJaJmHsHh|Lh CJaJmHsHh@CJaJh CJaJh|Lh CJaJhwQhwQCJaJmHsHhcgCJaJmHsHhwQh CJaJmHsHhwQh@CJaJmHsH!T@ !"$ %&''''()))))))) wdh^wgd| d8]gd d8]^gd@d8]^gd H v tn B:.......................................................................Sinh nm:.............................. Hin ang lm g, u:.................................................................................................... ...............................................................................in thoi:........................................... H v tn m:.......................................................................Sinh nm:.............................. Hin ang lm g, u:.................................................................................................... ........................................................................................................................................... in thoi:......................................Email:......................................................................... Khi cn bo tin cho ai, u?............................................................................................ ............................................................................................................................................ Ti xin cam oan li khai trn l ng s tht, nu c g sai st ti xin chu trch nhim. Xc nhn ca chnh quyn a phng H Ni , ngy.......thng.....nm 20 Sinh vin k tn   Ghi ch: Phn do Trng i hc Cng on ghi, gm: Lp, Khoa, M sinh vin. nh 4x6 !!""#$B$V$% %''''''(B(L(X(r((0)b))ӻǻǯǑrfVFVhcMh^qV6CJaJmHsHhcMh 6CJaJmHsHh=/CJaJmHsHh|Lh 5CJaJmHsHhcMh CJaJmHsHhcMhwQCJ aJmHsHh|LhwQCJaJmHsHhwQCJaJmHsHh#^CJaJmHsHh CJaJmHsHh|Lh CJaJmHsHh#^h#^CJaJmHsHh#^h CJaJmHsH))))))))))))))8*:*<*>*@*B*D*V*X*Z*砜hcMh hU?:hcghcg6CJaJhcghcM6CJaJhcg6CJaJhcghcgCJaJhcgCJaJhcghcgCJ$aJhK]jhK]Uh|h >*CJaJ)))))<*>*@*B*D*T*V*X*Z* wdh^wgd|$a$gdcMgd 6&P 1h:p$n. A!"E#$% ^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRiR Table Normal4 l4a (k (No List 44 wQHeader !4 @4 wQFooter !PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK]  2 \\\_ )Z* T)Z* 8@( P  "? B S ? !`tHMBC JST]^DE)* $ % , - Q a c e f h i k l n o 3CJ $ - Q b c d e f g h i k l n o c c e f f h i k l n o !2|x1 S)=/U?:bdFp{LMcM^qVjWGdchk$nZyj{?@_cwQ+ xO=lK]#^cgc e @X UnknownG*Ax Times New Roman5Symbol3. *Cx ArialACambria Math"1h{H'{H'{H' !x24] ] 3HX ?|2!xx ITRNG I HC CNG ON CNG HA X HI CH NGH(A VIT NAMUserBinh Nguyen ThanhOh+'0 0< \ h t `TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMUser Normal.dotmBinh Nguyen Thanh2Microsoft Office Word@@D_'@,)@,) ՜.+,0L hp ,HOME] `TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG ĐOÀN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Title !"#$%&'()+,-./013456789<Root Entry Fc@K>1Table$WordDocument82SummaryInformation(*DocumentSummaryInformation82CompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top