Tin Nổi bật

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC


HỘI ĐỒNG TRƯỜNG NHIỆM KỲ 2020-2025

Phó Chủ tịch 

ThS. Nguyễn Xuân Hòa

Trưởng phòng Tổ chức, 

Chủ tịch Công đoàn trường

Thành viên

Ông Huỳnh Thanh Xuân

Phó chủ tịch Tổng Liên đoàn

Lao động Việt Nam 

Thành viên

PGS.TS Lê Mạnh Hùng

Hiệu trưởng

Thành viên

TS. Nguyễn Đức Tĩnh

Phó Hiệu trưởng

 

Thành viên

TS. Dương Thị Thanh Xuân

Phó Hiệu trưởng

Thành viên

Ông Nguyễn Duy Vũ

Phó trưởng Ban Tổ chức, 

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam

Thành viên

Ông Lê Vân Trình

Chủ tịch Hội Khoa học Kỹ thuật An toàn và vệ sinh lao động Việt Nam

Thành viên

Ông Bùi Văn Huyền

Viện trưởng Viện Kinh tế - Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh

Thành viên

Bà Trần Thị Hiền

Ủy viên Ủy ban Xã hội của Quốc hội

Thành viên

PGS.TS Hoàng Thanh Xuân

Trưởng phòng Đào tạo

Thành viên

TS. Trần Thế Lữ

Khoa Tài chính – Ngân hàng

Thành viên

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Trưởng Khoa Ngoại Ngữ

Thành viên

TS. Mai Thị Dung

Trưởng Khoa Lý luận chính trị

Thành viên

TS. Nguyễn Thị Thùy Yên

Trưởng khoa Quan hệ Lao động và Công đoàn

Thành viên

TS. Hoàng Thị Minh Châu

Trưởng phòng Tài vụ


  

Tin liên quan
Top