Tin Khác

KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

 KHOA BẢO HỘ LAO ĐỘNG

1. Thông tin liên hệ : 

Địa chỉ liên hệ: Phòng 208 – nhà B – Đại học Công đoàn – 169 – Tây Sơn – Đống Đa – Hà Nội.

Số điện thoại: 0243.8517081

Email  kbhld@dhcd.edu.vn

2. Giới thiệu chung

Năm 1992 lãnh đạo Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam đã quyết định thành lập Hội đồng khoa học ngành Bảo hộ lao động. Hội đồng khoa học đã xây dựng chương trình và được Bộ Giáo dục & Đào tạo công nhận, cho phép trường Đại học Công đoàn đào tạo nguồn nhân lực ở bậc đào tạo trình độ đại học.

Trường Đại học Công đoàn bắt đầu tuyển sinh đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động khoá 1 từ năm 1993. Chương trình đào tạo kéo dài trong 4 năm. Theo QĐ số 38 ngày 9 tháng 3 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ, chương trình đào tạo trình độ đại học BHLĐ có mã ngành 52.85.02.01 thuộc nhóm ngành Dịch vụ an toàn lao động và vệ sinh công nghiệp.

Từ năm 2011 trường được phép đào tạo Thạc sỹ ngành BHLĐ. Theo QĐ số 2308/QĐ-BGD&ĐT ngày 02/6/2011, chuyên ngành đào tạo thạc sỹ Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp của trường ĐH Công đoàn có mã ngành 60.34.04.17. Trường ĐH Công đoàn bắt đầu tuyển sinh đào tạo Thạc sĩ Quản lý An toàn và Sức khỏe nghề nghiệp khóa 1 từ năm 2011.          

Ngoài việc đào tạo Thạc sỹ và Kỹ sư ngành Bảo hộ lao động, khoa Bảo hộ lao động còn triển khai nhiều chương trình đào tạo ngắn hạn, tập huấn khác như: Đào tạo ngắn hạn nghiệp vụ An toàn- Vệ sinh lao động; Tập huấn nghiệp vụ, huấn luyện An toàn- Vệ sinh lao động cho người lao động và người sử dụng lao động; Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, tư vấn trong các lĩnh vực về An toàn - Vệ sinh lao động - Phòng chống cháy nổ.

3. Ban Chủ nhiệm khoa :

·         Trưởng khoa :        TS. Vũ Văn Thú

                                Email : thuvv@dhcd.edu.vn

·         Phó Trưởng khoa: TS. Đỗ Thị Lan Chi

                                 Email: chidtl@dhcd.edu.vn

4. Chức năng, nhiệm vụ:

- Đào tạo trình độ Thạc sỹ, Đại học ngành Bảo hộ lao động (các hệ Chính quy, Vừa làm vừa học, Đại học phần, Liên thông…)

- Nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, t­ư vấn trong các lĩnh vực về An toàn lao động – Vệ sinh môi tr­ường – Phòng chống cháy nổ.

5. Đào tạo: 

- Mã tuyển sinh: 7850201

- Khối thi: A, A1, D

- Đối tượng tuyển sinh: Cán bộ Công đoàn, công nhân, viên chức, lao động ưu tú và học sinh tốt nghiệp THPT

- Thời gian đào tạo: 4 năm

- Bằng tốt nghiệp: Kỹ sư Bảo hộ lao động

- Mục tiêu đào tạo: Đào tạo kỹ sư Bảo hộ lao động có phẩm chất chính trị, đạo đức, có ý thức phục vụ nhân dân, và sức khỏe tốt, có kiến thức và kỹ năng thực hành đại cương, cơ sở và chuyên ngành an toàn vệ sinh lao động, có khả năng ứng dụng kiến thức được đào tạo vào các hoạt động sản xuất và đời sống.

- Về kiến thức - kỹ năng: Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành có kỹ năng điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá và quản lý tổng hợp môi trường lao động; đề xuất các giải pháp công nghệ đảm bảo vệ sinh môi trường lao động trong quá trình sản xuất; loại trừ các yếu tố nguy hiểm gây tai nạn lao động, sự cố trong sản xuất và các yếu tố độc hại gây bệnh nghề nghiệp. Có phương pháp làm việc chuyên nghiệp, tư duy khoa học, tác nghiệp độc lập và sáng tạo; có khả năng tự học và nghiên cứu, tiếp thu được khoa học và công nghệ tiên tiến của thế giới, hòa nhập được trong môi trường quốc tế; có khả năng học tiếp lên các bậc học cao hơn.

- Trình độ ngoại ngữ: Trình độ ngoại ngữ đạt 400 điểm TOEIC hoặc tương đương.

- Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp: Sinh viên tốt nghiệp có thể làm các công việc: An toàn - Vệ sinh lao động trong các cơ sở sản xuất, kinh doanh. Cán bộ có nghiệp vụ sư phạm giảng dạy Bảo hộ lao động. Kiểm tra Bảo hộ lao động của Công đoàn. Thanh tra Nhà nước về An toàn vệ sinh lao động.

6. Thành tích, khen th­ưởng

 

- Bằng khen của Ban chấp hành Tổng LĐLĐ Việt Nam các năm 1991, 2011, 2012, 2016.

 

 

Tin liên quan
Top