ࡱ> QSP_ bjbj 4&bbBBBBBVVVVjDV $t#v#v#v#v#v#v#$%k(#-Bvvv#BB#vBBt#vt#r$"T$#w@x"`##0 $")P)$#)B$#<"## $vvvv) : TNG LIN ON LAO NG VIT NAM TRNG I HC CNG ONCNG HA X HI CH NGH(A VIT NAM c lp T do Hnh phc N NGH M LP HC RING Knh gi: Ban Gim hiu, Phng o to trng i hc Cng on Khoa& & & & & & & & & & & . Cn c k hoch s:& ./KH-HC ca Hiu trng Nh trng v vic t chc hc li v hc ci thin im ca t:& ., hc k:& .., nm hc 20& - 20& . Xut pht t nhu cu hc li tr n v hc ci thin im ca c nhn, chng em lm n ny t nguyn xin c m lp hc ring m bo tin hc tp. Chng em xin chp hnh cc qui nh ca Nh trng v qui nh t chc lp hc 1. Danh sch sinh vin ng k: STTH v tnM SVLpS HP cn nin thoiK tnBrt 0 2 4 h & ƶ}}m^N>hUhJY5CJaJmH sH hUhU5CJaJmH sH hUhJYCJaJmH sH h9h95CJaJmH sH h9hJY5CJaJmH sH hJY5CJaJmH sH h9h9CJaJmH sH hJY5CJ aJ mH sH h9h95CJ aJ mH sH h,hJYCJaJmH sH h,hJY5CJaJmH sH h,hJY5aJmH sH h,hJYaJmH sH Bt2 4 vnlc`gdJY$a$gd9_kd$$Ifl0;Q' t*644 lapyt,$IfgdJYl $$Ifa$gd,l H & . B N V p d $Ifgd,l Ff$d $Ifa$gd,l d gdU$ & Fdha$gdJYgd9 ^`gdJY& 6fl&(LNϿwjh,hUaJmH sH h,hU5aJmH sH hUCJaJmH sH hUhJYCJaJmH sH hUhUCJaJmH sH hUhJY5CJaJmH sH hUhU5CJaJmH sH h,hUCJaJmH sH Uh,hJYCJaJmH sH h,hJY5CJaJmH sH Ffv FfcFfPd $Ifgd,l FfFfFfd $Ifgd,l 2. Hc phn ng k hc - Tn hc phn: M HP: - S tn ch: S tit: - Tng kinh ph phi np: Kinh ph cho 1 SV: - Thi gian d kin ng k hc: Ca: Trong gi: BAN GIM HIUP. O TOKHOA CH QUNSINH VIN  "$&(*,.024FfFfFfd $Ifgd,l 468:<>@BDFHJLNPRTVXZ\^`bdFf!'Ff$d $Ifgd,l Ff dfR$ $d $Ifa$gd,l $hd ^hgdU $d gdU $d gdU d gdUFf4* k\ $d gdUkd0,$$IfTl\3 q&  t644 lap(yt,T21h:p9. A!"S#S$S% j$$If!vh#v#v:V l t*655apyt,u$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l tF06,55E 55l5n55JapFyt,Tkdl$$Ifl֞;%j }!&E lnJ tF0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd9$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kdL$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd_ $$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kdr $$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd"$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd &$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,$$If!vh#v#vE #v#vl#vn#v#vJ:V l t0655E 55l5n55JapFyt,kd)$$Ifl֞;%j }!&E lnJ t0644 lapFyt,}$$If!vh#v #v :V l t65 5 p(yt,T^ 2 0@P`p2( 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p 0@P`p8XV~_HmH nH sH tH @`@ NormalCJ_HaJmH sH tH DA D Default Paragraph FontRi@R Table Normal4 l4a (k (No List j`j JY Table Grid7:V0PK![Content_Types].xmlN0EH-J@%ǎǢ|ș$زULTB l,3;rØJB+$G]7O٭V$ !)O^rC$y@/yH*񄴽)޵߻UDb`}"qۋJחX^)I`nEp)liV[]1M<OP6r=zgbIguSebORD۫qu gZo~ٺlAplxpT0+[}`jzAV2Fi@qv֬5\|ʜ̭NleXdsjcs7f W+Ն7`g ȘJj|h(KD- dXiJ؇(x$( :;˹! I_TS 1?E??ZBΪmU/?~xY'y5g&΋/ɋ>GMGeD3Vq%'#q$8K)fw9:ĵ x}rxwr:\TZaG*y8IjbRc|XŻǿI u3KGnD1NIBs RuK>V.EL+M2#'fi ~V vl{u8zH *:(W☕ ~JTe\O*tHGHY}KNP*ݾ˦TѼ9/#A7qZ$*c?qUnwN%Oi4 =3N)cbJ uV4(Tn 7_?m-ٛ{UBwznʜ"Z xJZp; {/<P;,)''KQk5qpN8KGbe Sd̛\17 pa>SR! 3K4'+rzQ TTIIvt]Kc⫲K#v5+|D~O@%\w_nN[L9KqgVhn R!y+Un;*&/HrT >>\ t=.Tġ S; Z~!P9giCڧ!# B,;X=ۻ,I2UWV9$lk=Aj;{AP79|s*Y;̠[MCۿhf]o{oY=1kyVV5E8Vk+֜\80X4D)!!?*|fv u"xA@T_q64)kڬuV7 t '%;i9s9x,ڎ-45xd8?ǘd/Y|t &LILJ`& -Gt/PK! ѐ'theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsM 0wooӺ&݈Э5 6?$Q ,.aic21h:qm@RN;d`o7gK(M&$R(.1r'JЊT8V"AȻHu}|$b{P8g/]QAsم(#L[PK-![Content_Types].xmlPK-!֧6 0_rels/.relsPK-!kytheme/theme/themeManager.xmlPK-!0C)theme/theme/theme1.xmlPK-! ѐ' theme/theme/_rels/themeManager.xml.relsPK] &&  4d 8@0( B S ?YY\\B*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagscountry-region9*urn:schemas-microsoft-com:office:smarttagsplace p@sv6KMYZce{} sv6KMYZce{} sv6KMYZce{} @99(Aq(\WT}-xS ?ABCDEFGIJKLMNORRoot Entry FΛTData ,1Table+)WordDocument4&SummaryInformation(@DocumentSummaryInformation8HCompObjr F Microsoft Word 97-2003 Document MSWordDocWord.Document.89q Đại học Công Đoàn
Top